ایزو 45001

ایزو 45001

استاندارد ایزو 45001 ،سیستم‌های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی است که به سازمان‌ها در کاهش محاطرات ایمنی و بهداشت شغلی و برآورده‌سازی الزامات ذی‌نفعان کمک می‌نماید.

این استاندارد در سال 2018 توسط سازمان ایزو منتشر شده است دانلود استاندارد ISO 45001 از طریق لینک انتهای این مطلب امکان‌پذیر است.

این استاندارد جایگزین سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001 شده است که نسب به OHSAS 18001 تغییرات اساسی را داشته است که مهمترین آن تغییر ساختار استاندارد از 6 بند به 10 بند و ایجاد رویکرد تفکر مبتنی بر ریسک است .

استاندارد ایزو 45001

این استاندارد توسط کمیته ISO/TC 283 در سال 2018 منتشر شده است

هدف اﺳﺘﺎﻧﺪارد 45001

هدف سیستم مدیریت OH&S توانمندسازی سازمان در فراهم آوردن محل‌های کار سالم و ایمن، پیشگیری از آسیب‌ها و بیماری‌های مرتبط با کار و بهبود مداوم عملکرد ایمنی سازمان و برآورده‌سازی نیازها و انتظارات ذی‌نفعان است.

کاربرد استاندارد 45001

  • در ﺗﻤﺎم ﺳﺎزﻣﺎن‌ها ﺑﺪون در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺪازه،ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﯾﺎ اﻟﮕﻮی ﮐﺴﺐ وﮐﺎر
  • ﭼﻬﺎرﭼﻮﺑﯽ اﺳﺖ برای رقابت‌پذیری در بازارهای بین‌المللی

ساختار استاندارد

  • ساختار استااندارد از ده بند اصلی و زیربندهایی تشکیل شده است
  • پیوست‌های الف و ب  – جهت راهنمایی بیشتر در خصوص موضوعات مطرح شده در الزامات سیستم مدیریت کیفیت

جهت دانلود متن استاندارد بر روی لینک زیر کلیک نمائید.

دانلود ایزو 45001

دیدگاهتان را بنویسید