ایزو ۳۰۴۰۱

ایزو 30401

ایزو ۳۰۴۰۱ پشتیبانی از سازمان‌ها برای ایجاد یک سیستم مدیریتی است که خلق ارزش از طریق دانش را به گونه‌ای اثربخش ترویج و آن را امکان‌پذیر نماید.

دانلود استاندارد ایزو ۳۰۴۰۱ از طریق لینک انتهای این مطلب امکان‌پذیر است.

 

استاندارد ایزو ۳۰۴۰۱

این استاندارد الزامات سیستم‌های مدیریت دانش را در سازمانها تعریف کرده و اجرای موفق مدیریت دانش را منجر می‌شود.

هدف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ISO 30401

هدف از تدوین این استاندارد تعیین الزامات و ارائه راهنمایی‌هایی برای پایه‌گذاری، اجرا، نگهداری، بازنگری و بهبود یک سیستم مدیریت اثربخش برای مدیریت دانش در سازمان‌ها است.

کاربرد استاندارد ISO 30401

  • در تمامی سازمان‌ها با هر اندازه و ابعادی کاربرد دارد
  • اصطلاحات و تعاریف

  • دانش: دارایی انسانی یا سازمانی که تصمیم‌ها و فعالیت‌های اثربخشی در یک زمینه را مقدور می‌سازد.
  • مدیریت دانش: مدیریت با توجه به دانش است.
  • سیستم مدیریت دانش: بخشی از سیستم مدیریت که در ارتباط با دانش است.
  • فرهنگ مدیریت دانش : اجزایی از فرهنگ سازمانی که پشتیبان ارزش‌ها، رفتارها و فعالیت‌های مرتبط با سیستم مدیریت
    دانش هستند.

ساختار استاندارد

  • ساختار استااندارد از ده بند اصلی و زیربندهایی و سه پیوست تشکیل شده است

جهت دانلود استاندارد ایزو ۳۰۴۰۱  بر روی لینک کلیک نمائید.

دیدگاهتان را بنویسید