ایزو ۱۰۰۱۸

ایزو ۱۰۰۱۸ راهنمایی برای مشارکت و دخیل نمودن افراد در سیستم مدیریت کیفیت سازمان و ارتقای مشارکت و شایستگی آنان است.

این استاندارد در سال ۲۰۱۵ منتشر شده است که ساختار آن مشابه با ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ از ۸ بند تشکیل شده که عناوین بندها و ساختار آن در این مطلب آمده است.

  • ۱- هدف و دامنه کاربرد
  • ۲-مراجع الزامی
  • ۳-اصطلاحات و تعاریف
  • ۴-مدیریت مشارکت و شایستگی افراد
  • ۵- مسئولیت‌ مدیریت
  • ۶-مدیریت منابع
  • ۷-پدیدآوری محصول
  • ۸-اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل بهبود
  • پیوست الف- عواملی که بر مشارکت و شایستگی افراد تاثیر می‌گذارد.
  • پیوست ب- خودارزیابی

به منظور دانلود متن ترجمه این استاندارد بین المللی بر روی لینک زیر کلیک نمائید.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید