ایزو 10013

ایزو 10013

استاندارد ایزو 10013 ،راهنمایی‌هایی برای تدوین اطلاعات مستند را مشخص نموده است این راهنمایی ها تدوین انواع مستندات را بیان نموده است راهنمایی های ارائه‌شده در این استاندارد, علاوه بر سیستم مدیریت کیفیت در سایر سیستم‌های مدیریت محیط زیست و سیستم‌های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی نیز بکار می‌رود.

با کمک استاندارد ایزو 10013 ، می‌توان ساختار مناسب روش‌های اجرایی ، دستورالعمل‌ها، نظامنامه، فرآیند، گردش کارها، فرم‌ها را تعریف نمود و مستندسازی سیستم مدیریت را بر مبنای توصیه‌های این استاندارد اجرا نمود.

ایزو 10013

آخرین ویرایش این استاندارد در سال 2021 بازنگری شده است

در استاندارد ISO 10013 به سوالات زیر پاسخ می‌دهد؟

  • انواع اطلاعات مستند چیست
  • ساختار هر یک از انواع مستندات چگونه است
  • چگونه مستندات را کنترل نمائیم
  • نمونه‌ای از انواع اطلاعات مستند

استاندارد ایزو 10013 نحوه تدوین روش اجرایی، دستورالعمل و فلوچارت های مرتبط با گردش اطلاعاتی را مشخص می نماید این استاندارد در تدوین ساختار مستندات در هر سازمانی می‌تواند بکار گرفته شود.

دیدگاهتان را بنویسید