نمونه بازنگری مدیریت

49000 تومان

101 تصمیم بازنگری مدیریت
تهیه کننده: پیام خرازیان
تعداد فایل: 1 فایل
تعداد کل صفحات : 5 صفحه
فرمت : قابل ویرایش Word که با Winzip فشرده شده است
توضیحات: قابل استفاده در استاندادرهای مدیریتی