فرم ریسک ها و فرصت ها

39000 تومان59000 تومان

نمونه تکمیل شده ریسک ها و فرصت ها
تعداد فایل: 1 فایل اکسل
فرمت: قابل ویرایش اکسل که با Winzip فشرده شده
توضیحات: نمونه ریسک ها و فرصت های شناسایی شده