فرم ارزیابی تامین کنندگان

20000 تومان

11نمونه ارزیابی تامین‌کننده با فرمت Word
تعداد فایل: 14 فایل
تعداد کل صفحات : 14 صفحه
فرمت : قابل ویرایش Word که با Winzip فشرده شده است
توضیحات: 11 فرم ارزیابی تامین کننده و 3 نمونه لیست تامین کننده