روش اجرایی ممیزی داخلی

49000 تومان

1 نمونه روش اجرایی به همراه 4 فرم با یک نمونه چک‌لیست برای یک فرآیند
تعداد فایل: 6 فایل
تعداد کل صفحات : 10 صفحه
فرمت : قابل ویرایش Word که با Winzip فشرده‌شده
توضیحات:مطابق الزامات استانداردهای مدیریتی