کنترل مدارک فنی

کنترل مدارک فنی

کنترل مدارک فنی در هر شرکتی که فعالیت مهندسی انجام می‌دهد ضروری است

کنترل مدارک فنی

مزایای کنترل مدارک فنی

  • دستیابی سریع و آسون به مستندات فنی
  • در دسترس قراردادن مستندات فنی به افراد مرتبط
  • کنترل و ثبت تغییرات مهندسی
  • کدینگ مستندات فنی
  • بررسی پیامدهای تغییرات قبل از اجرای آن
  • استاندارسازی مستندات فنی در ارتباط با ذینفعان

مراحل کنترل مستندات فنی

۱- تعیین مسئول کنترل اسناد فنی

مسئول کنترل مستندات فنی توسط سازمان تعیین شده و مطابق شرح وظایف مدیریت مستندات وظیفه خود را انجام می‌دهد.

۲- کدینگ مستندات فنی

تعیین ساختار کدینگ مستندات فنی و تعیین شماه ویرایش برای هر سند

۳- تدوین فرمت‌های مستندات فنی

استانداردسازی فرمت‌های نقشه‌های مهندسی و سایر مستندات فنی مورد استفاده در سازمان به عنوان مثال:

  • ساختار نقشه مهندسی
  • ساختار فرم‌های فنی مورد استفاده
  • فرم تغییرات مهندسی
  • لیست مدارک مهندسی

۴- تدوین روش اجرایی کنترل مدارک فنی

روال‌های کنترل مستندات فنی در قالب یک روش اچرایی مدون گردد.

۵-آرشیو اسناد فنی

آرشیو اسناد فنی به صورت کاغذی و الکترونیکی متناسب با نوع مستندات صورت می‌گیرد سازمان می‌تواند از نرم‌افزارها یا راهکاری مبتنی بر فناوری اطلاعات برای کنترل مستندات فنی استفاده نماید.

این مطلب توسط مهندس پیام خرازیان تهیه شده است

انتشار مطلب با ذکر نویسنده و آدرس سایت www.kharazian.ir بلامانع است.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید