چک لیست ایمنی و بهداشت شغلی

تدوین چک لیست ایمنی و بهداشت شغلی

چک لیست ایمنی و بهداشت شغلی برای پایش ادواری سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بکار گرفته می‌شود.

چک لیست ایمنی و بهداشت شغلی

طرحریزی چک لیست ایمنی و بهداشت شغلی در الزامات HSE و ایزو ۴۵۰۰۱ لحاظ شده است بدین منظور سازمان باید مطابق با الزامات طرحریزی و کنترل عملیات، روش‌ها و معیارهای پایش را مشخص نماید.

چک لیست ایمنی و بهداشت شغلی، یکی از ابزارهای کاربردی برای پایش ادواری سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و محیط زیست است.

نحوه تدوین چک لیست

چک لیست‌ها با توجه به الزامات، مقررات و قوانین مرتبط با فعالیت‌ها، محصولات و خدمات طرحریزی می‌گردد.

بدین منظور به ترتیب باید اقدامات زیر صورت گیرد:

شناسایی قوانین و مقررات

آخرین ویرایش از قوانین و مقررات ایمنی، بهداشت و محیط زیست مرتبط با فعالیت‌ها محصولات و خدمات شناسایی و دانلود گردد.

لیست فعالیت‌ها/ فرآیندها

فعالیت‌ها و فرآیندهایی که در شرکت بکارگرفته می‌شوند شناسایی و لیست می‌گردد.

تعیین قوانین و مقررات مرتبط

موارد قانونی مرتبط با فعالیت‌ها، محصولات و خدمات سازمان از روی آیین‌نامه‌ها، بخش‌نامه و استانداردها شناسایی می‌گردد.

عناوین چک لیست

عناوین چک‌لیست‌ها متناسب با فعالیت‌های شناسایی شده و قوانین موجود مشخص می‌گردد مثلا چک لیست انبار، جوشکاری، اداری و….

تدوین سوالات

  • سوالات مرتبط با هر یک از عنوان چک لیست‌ها از روی مواد قانونی و مقرراتی مشخص شده در آئین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها مشخص می‌گردد.
  • به منظور تسهیل در فرآیند گزارش‌دهی، می‌توان پس از پایش ادواری، ماده قانونی مرتبط با سوالات چک لیست در کنار هر سوال آورده شود.

امتیازدهی

  • برخی مواقع نیاز به امتیازدهی سوالات چک لیست است که بدین منظور روشی برای امتیازدهی مشخص می‌گردد.

طرح‌ریزی پایش ادواری

  • برنامه زمان‌بندی جهت اجرای بازدیدها مطابق چک لیست‌های ایمنی، بهداشت و شغلی تهیه شده تدوین می‌گردد.

بازدید ایمنی و بهداشت شغلی

  • بازدید از فعالیت‌ها و واحدهای مختلف مطابق چک لیست ممیزی صورت می‌گیرد.

گزارش بازدید

گزارشی از انطباق‌ها و عدم‌انطباق‌ها در قالب گزارش بازدید تهیه می‌گردد.

این مطلب توسط پیام خرازیان تهیه شده است .
انتشار مطلب با ذکر نام پیام خرازیان و آدرس سایت www.isostore.irبلامانع است.

دیدگاهتان را بنویسید