پرسشنامه نظرسنجی کارکنان

پرسشنامه نظرسنجی کارکنان

پرسشنامه نظرسنجی کارکنان عنوان یکی از روش‌های متداول جهت دریافت بارخورد از آن‌ها مورد توجه سازمان‌های سرآمد می‌باشد.

پرسشنامه نظرسنجی کارکنان

تدوین پرسشنامه نظرسنجی کارکنان

  • پرسشنامه نظرسنجی کارکنان را می‌توان از روش‌های متداول یا با الگوبرداری در سازمان طرحریزی و اجرا نمود.
  • سوالات پرسشنامه باید تمامی رویکردهای موجود در سازمان را مورد ارزیابی قرار دهد.
  • تعداد سوالات پرسشنامه زیاد نباشد تا با دقت بیشتری توسط کارکنان تکمیل گردد.

معرفی روش‌های نظرسنجی کارکنان

نظرسنجی کارکنان Hay Group

در مدل نظرسنجی Hay Group، دو بعد اصلی دلبستگی کارکنان (Engagement) و توانمندی کارکنان (Enablement) روی اثربخشی کارکنان مؤثر است که هر کدام از این‌ها، خود داری عوامل شش گانه‌ای هستند.

نظرسنجی با مدل ۳۴۰۰۰

مدل ۳۴۰۰۰ ، برای اندازه‌گیری سطح بلوغ فرآیندهای منابع انسانی به‌کار گرفته می‌شود که پرسشنامه آن با تعداد سوالات زیاد موضوعات مختلف منابع انسانی را ارزیابی می‌نماید. این پرسشنامه بسیاری از رویکردهای مدل تعالی سازمانی EFQM 2020 و EFQM 2013 را پوشش نمی‌‌دهد.

نظرسنجی اختصاصی

پرسشنامه نظرسنجی با الگوبرداری از روش‌های متداول و تناسب سازی با فرآیندهای سازمان مشخص می‌گردد.

این مطلب توسط مهندس پیام خرازیان تهیه شده است.
انتشار مطلب با ذکر نام نویسنده و آدرس سایت www.isostore.ir بلامانع است.

 

دیدگاهتان را بنویسید