وظایف ممیز ایزو

وظایف ممیز ایزو

ممیز ایزو جهت اجرای ممیزی داخلی یا ممیزی خارجی سیستم مدیریت بر اساس الزامات استاندارد مورد نظر فعالیت می‌نماید در این مطلب وظایف ممیزی ایزو تشریح شده است.

وظایف ممیز ایزو

قبل از اجرای ممیزی تیم ممیزی، افراد دارای صلاحیت لازم مشخص شده و ممیزی بر اساس استاندارد مورد نظر توسط تیم ممیزی صورت می‌گیرد یکی از اعضای تیم به عنوان سرممیز انتخاب شده و ممیزی بر اساس اصول ممیزی ایزو ۱۹۰۱۱ مطابق طرح ممیزی مشخص شده اجرا می‌شود.

 • برنامه‌ریزی سالانه ممیزی داخلی سیستم مدیریت.
 • هم‌اندیشی در خصوص اجرای فرآیند ممیزی قبل از ممیزی با تیم ممیز.
 • تدوین طرح ممیزی(شامل فرآیند مورد ممیزی، ممیز، تاریخ، ساعت و ممیزی‌شونده) قبل از سررسید تاریخ ممیزی ایزو.
 • همراهی تیم ممیزی جهت برگزاری جلسه افتتاحیه ممیزی ایزو.
 • مطالعه مستندات سیستم مدیریت قبل از اجرای ممیزی.
 • تهیه یا بازنگری چک لیست ممیزی مطابق الزامات استاندارد مورد نظر قبل از اجرای ممیزی.
 • اجرای ممیزی مطابق طرح ممیزی و معیارهای ممیزی.
 • رعایت زمان‌بندی ممیزی ایزو در طی ممیزی ایزو.
 • ثبت شواهد ممیزی در چک لیست ممیزی ایزو.
 • آماده‌سازی نتایج ممیزی نهایی و جمع‌بندی یافته‌های ممیزی.
 • ارتباط با تضمین کیفیت یا نماینده مدیریت در طی فرآیند ممیزی .
 • ثبت عدم انطباق‌های ممیزی در ممیزی و هماهنگی جهت پیگیری ممیزی.
 • هم‌اندیشی با تیم ممیزی به منظور تهیه گزارش ممیزی.
 • برگزاری جلسه اختتامیه ممیزی ایزو .
 • ارائه گزارش ممیزی ایزو به مدیریت ارشد.
 • حفظ اطلاعات مستند نتایج ممیزی و  شواهد اجرای آن.
 • پیگیری عدم‌انطباق‌های  ممیزی ایزو.

این مطلب توسط ایزودان تهیه شده است.
انتشار مطلب با ذکر ایزودان و آدرس سایت www.isostore.ir بلامانع است.

دیدگاهتان را بنویسید