وظایف مسئول HSE

وظایف مدیر HSE

مسئول HSE برای اطمینان از رعایت الزامات ایمنی و بهداشت شغلی در سازمان تعریف می‌شود در ادامه شرح وظایف مسئول HSE مشخص شده است.

وظایف مسئول HSE

مسئول ایمنی و بهداشت شغلی سیستم مدیریت را با توجه به الزامات قانونی و مقرراتی طرحریزی نموده و بر اجرای آن نظارت می‌نماید.

شرایط احراز شغل مسئول HSE

تحصیلات : حداقل کارشناس HSE

سابقه کار: حداقل ۳ سال

آموزش‌های موردنیاز :

 • الزامات HSE
 • ارزیابی ریسک
 • اطفاء حریق
 • مدیریت پسماند
 • ایمنی کار در ارتفاع
 • بهداشت عمومی
 • تجهیزات حفاظت فردی PPE
 • ایمنی برق
 • ایمنی جرثقیل
 • ایمنی ماشین‌آلات و تجهیزات

مهارت‌های موردنیاز :

 • کار تیمی
 • حل مسئله
 • مهارت‌های تحلیلی و گزارش دهی
 • آشنایی با کمک‌های اولیه
 • آشنایی با الزامات HSE
 • ارزیابی ریسک
 • آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط
 • آشنایی با اطفاء حریق.

ویژگی‌های مسئول HSE

 • روحیه مشارکت در فعالیت‌های تیمی
 • پیگیری مستمر فعالیت‌ها

شرح وظایف مسئول HSE

مهم‌ترین مسئولیت‌های مدیر HSE در زیر آمده است:

 • درک خط‌مشی و اهداف شرکت و تلاش در جهت رعایت اصول آن.
 • اطلاع‌رسانی خط‌مشی و اهداف ایمنی، بهداشت شغلی و زیست‌محیطی به کلیه کارکنان.
 • اطلاع‌رسانی و افزایش آگاهی به کارکنان در خصوص مسائل ایمنی و بهداشت شغلی و محیط‌زیست
 • طرح‌ریزی و اجرای اقدامات لازم جهت رعایت الزامات ایمنی ، بهداشت شغلی و محیط‌زیست.
 • به‌روزآوری الزامات ایمنی،بهداشت شغلی و محیط‌زیست و اطلاع‌رسانی.آن به ذی‌نفعان
 • صدور مجوز کار Work Permit برای فعالیت‌های مخاطره‌آمیز.
 • شناسایی ریسک‌ها و جنبه‌های زیست‌محیطی فعالیت‌های سازمان با مشارکت ذی‌نفعان
 • همکاری در ارزیابی اولیه و انتخاب پیمانکاران ازنظر مسائل ایمنی ، بهداشت و محیط‌زیست
 • آماده‌سازی مستندات ایمنی ، بهداشت شغلی و محیط‌زیست برای فعالیت‌های پیمانکاران و اعلام به آن‌ها.
 • اجرای بازدیدهای ادواری ایمنی و بهداشت شغلی و زیست‌محیطی مسئولین HSE از واحدهای مختلف.
  شناسایی عدم انطباق‌ها از طریق اقدام اصلاحی یا اقدام پیشگیرانه و پیگیری انجام اقدامات تعیین شده
 • تعیین تکلیف عدم انطباق‌های شناسایی‌شده با نظرات مدیریت ارشد .
 • شناسایی و تعیین مکان‌های امن با همکاری مدیریت ساختمان / نگهداری و تعمیرات.
 • همکاری در تدوین نقشه‌های جانمایی خروج اضطراری و محل‌های امن.
 • ثبت حوادث و شبه حوادث و گزارش حوادث / شبه حوادث و تحلیل آن‌ها.
 • شناسایی شرایط بالقوه واکنش در شرایط اضطراری وطرحریزی سناریو برای آن.
 • برنامه‌ریزی برگزاری مانورهای واکنش در شرایط اضطراری با هماهنگی با مدیریت ارشد.
 • ارزیابی مانور واکنش در شرایط اضطراری و بازنگری آن‌ها.
 • مستندسازی مانورهای واکنش در شرایط اضطراری .
 • طرح‌ریزی واکنش در شرایط اضطراری و راه‌های خروج در شرایط اضطراری و اطلاع‌رسانی آن به کلیه ذی‌نفعان.
 • برنامه‌ریزی جهت شارژ کپسول اطفاء حریق
 • هماهنگی اخذ تأییدیه‌های ایمنی برای ماشین‌آلات از شرکت‌های بازرسی یا مراکز ذی‌صلاح.
 • شناسایی مواد شیمیایی مورداستفاده در سازمان و تهیه برگه اطلاعات مواد شیمیایی MSDS
 • بازدید دوره‌ای جعبه کمک اولیه و هماهنگی جهت بروز نمودن وسایل جعبه کمک‌های اولیه.
 • شناسایی منابع موردنیاز جهت اجرای HSE واعلام به مدیریت ارشد.
 • تدوین اطلاعات خرید تجهیزات ایمنی و بهداشت شغلی شامل PPE ، تابلوهای ایمنی و …..
 • درخواست خرید تجهیزات ایمنی و بهداشت شغلی و محیط زیست.
 • برنامه‌ریزی جهت انجام معاینات ادواری پزشکی کارکنان.
 • برنامه‌ریزی جهت تفکیک زباله از مبدأ در واحدهای اداری و عملیاتی.
 • نظارت بر فعالیت‌های پیمانکاران در خصوص موضوعات ایمنی،بهداشت شغلی و محیط زیستی.
 • برنامه‌ریزی و برگزاری جلسات آموزشی ایمنی و بهداشت شغلی برای کارکنان و پیمانکاران با هماهنگی واحد آموزش.
 • تدوین برنامه برای شناسایی عوامل زیان‌آور محیط کار ( عوامل فیزیکی ، شیمیایی ، مکانیکی ، بیولوژیکی ارگونومیکی )
 • برنامه‌ریزی جهت اندازه‌گیری آلاینده‌های محیط کار و ثبت و نگهداری نتایج .
 • اندازه‌گیری شاخص‌های عملکردی سیستم مدیریت HSE به‌صورت دوره‌ای و گزارش به مدیریت.
 • بررسی پیامدهای تغییرات درخواستی در فرآیندها از نظر مسائل ایمنی و بهداشت شغلی و محیط زیست قبل از اجرای تغییر.
 • پایش و اندازه‌گیری فعالیت‌ها با چک‌لیست‌های پایش و اندازه‌گیری فعالیت‌ها.
 • ارتباط با سازمان‌های ذی‌صلاح در خصوص مسائل ایمنی،بهداشت شغلی و محیط‌زیست.
 • همکاری با سایر مدیران جهت جمع‌آوری ورودی بازنگری مدیریت سیستم مدیریت HSE.
 • پیگیری مصوبات بازنگری مدیریت سیستم مدیریت HSE.
 • تهیه گزارش از مسائل ایمنی ، بهداشت شغلی و محیط‌زیست و ارائه به مدیریت ارشد.
 • درخواست تغییر / ایجاد مستندات و ارسال آن به بخش کنترل مدارک یا تضمین کیفیت.
 • نگهداری سوابق ایمنی، بهداشت شغلی و محیط‌زیست .
 • تعیین نیازهای آموزشی و اعلام به مسئول مافوق.
 • انجام سایر وظایف محوله از سوی مدیرعامل.
 • و …

اختیارات مسئول

 • توقف فعالیت‌های پیمانکار در صورت عدم رعایت مسائل ایمنی ، بهداشت شغلی و محیط‌زیست

این مطلب توسط پیام خرازیان تهیه شده است .
انتشار مطلب با نام پیام خرازیان و آدرس سایت www.kharazian.ir بلامانع است.

دیدگاهتان را بنویسید