وظایف مدیر منابع انسانی

وظایف مدیر منابع انسانی

شرح وظایف مدیر منابع انسانی جذب و استخدام، آموزش و نگهداشت کارکنان است.

وظایف مدیر منابع انسانی

 • با توجه به اهمیت موضوع منابع انسانی این شغل در چارت سازمانی شرکت‌ها با عنوان سرمایه انسانی یا مدیریت استعداد مورد در نظر گرفته می‌شود.
 • مدیر منابع انسانی با برنامه‌ریزی جهت جذب، توسعه و نگهداشت استعدادها نقش مهمی را برای بهبود عملکرد فرآیندهای سازمان ایفا می‌نماید.

تعریف شغل

مدیر منابع انسانی زیر نظر مدیر عامل، وظیفه تدوین استراتژی‌های منابع انسانی، جذب و استخدام ، نظرسنجی از کارکنان و رسیدگی به بازخوردهای کارکنان، آموزش، توسعه و نگهداشت و امور رفاهی کارکنان را بر عهده بر عهده دارد.

شرایط احراز شغل

 • تحصیلات : حداقل کارشناس مهندسی صنایع / مدیریت / منابع انسانی
 • سابقه کار: حداقل ۱۰ سال

آموزش‌های مورد نیاز

 • رفتار شناسی
 • Assessment Center
 • ارزیابی عملکرد کارکنان
 • نظام پیشنهادات
 • طبقه بندی مشاغل
 • مدیریت استرس

مهارت‌های مورد نیاز

 • مهارت‌های ارتباطی
 • قوانین کار
 • کار تیمی
 • حل مسائل

شرح وظایف مدیر استعداد

 • تدوین استراتژی‌ها، اهداف و برنامه‌های منابع انسانی
 • پیگیری تحقق اهداف و برنامه‌های آن و گزارش‌دهی به مدیریت .
 • همکاری در شناسایی ریسک‌های فرآیندهای و کنترل آن‌ها.
 • برنامه‌ریزی جذب استعداد بر اساس نیازهای اعلام شده.
 • هماهنگی جهت فراخوان آگهی جذب استعداد به روابط عمومی.
 • شناسایی و جذب استعدادها.
 • نظرسنجی از افراد استخدام شده در خصص فرآیند جذب و استخدام.
 • همکاری در تدوین استانداردهای آموزشی مشاغل.
 • طراحی و ارایه برنامه‌های آموزشی برای توسعه فردی، تیمی کارکنان.
 • همکاری در تدوین برنامه‌های جانشین پروری.
 • برنامه‌ریزی مسیرهای شغلی توسعه کارکنان.
 • برنامه‌ریزی و تخصیص پاداش‌های مبتنی بر عملکرد کارکنان.
 • همکاری در تدوین یا بازنگری ساختار سازمانی و ارایه به مدیر عامل.
 • تدوین برنامه‌ها یا به‌کارگیری راهکارهایی جهت بهبود ارتباطات درون سازمانی در سطوح مختلف
 • نظرسنجی از کارکنان و برنامه‌ریزی جهت افزایش رضایتمندی آنان.
 • نظارت بر اجرای معاینات بدو استخدام و دوره‌‌ای کارکنان.
 • همکاری با واحد HSE جهت کاهش مخاطرات ایمنی مرتبط با فعالیت‌های کارکنان.
 • بررسی گزارشات مرخصی، ماموریت، اضافه‌کاری کارکنان.
 • حضور در کمیته انضباطی و تصمیم‌گیری جهت تخلفات کارکنان.
 • هماهنگی جهت برگزاری رویدادهای منابع انسانی به منظور تقدیر و تشکر از کارکنان.
 • ارتباط با کارکنان در مسائل منابع انسانی.
 • نظارت بر فعالیت‌های کارکنان واحد منابع انسانی.
 • تعیین نیازهای آموزشی کارکنان تحت اختیار.
 • همکاری در پایش و اندازه‌گیری فرآیند منابع انسانی.
 • درخواست اقدام اصلاحی به منظور حذف عدم انطباق بالفعل.
 • ارائه گزارش و پیشنهادات در جهت بهبود به مدیرعامل.
 • انجام سایر امور محوله مشخص شده توسط مدیرعامل.

این مطلب توسط مهندس پیام خرازیان تهیه شده است.
انتشار مطلب با ذکر نام پیام خرازیان و آدرس سایت www.isostore.ir بلامانع است.

دیدگاهتان را بنویسید