وظایف مدیر سیستم ها و روش ها

وظایف مدیر سیستم ها و روش ها

شرح وظایف سیستم ها و روش ها به منظور طرحریزی فرآیندها و نظارت بر اجرای آن در این مطلب ارایه شده است

وظایف مدیر سیستم ها و روش ها

 • سیستم‌سازی در کسب و کار از طریق مدل‌ها،ابزارها مدیریتی و نرم‌افزارها متناسب با سازمان
 • نظارت بر اجرای فرآیندها و سیستم در سازمان

تعریف شغل

مدیر سیستم ها و روش‌ها زیر نظر مدیر عامل، وظیفه تدوین استراتژی‌های سازمان، طرحریزی فرآیندها و بکارگیری نرم‌افزارها و نظارت بر اجرای سیستم مدیریتی  را بر عهده بر عهده دارد.

شرایط احراز شغل

 • تحصیلات : حداقل کارشناس مهندسی صنایع / مدیریت ی
 • سابقه کار: حداقل ۱۰ سال

آموزش‌های مورد نیاز

 • تجزیه و تحلیل کسب و کار
 • معماری سازمان
 • مدیریت ریسک
 • استانداردهای مدیریتی نظیر ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱ و ..
 • مدل‌های تعالی کسب و کار نظیر EFQM
 • ممیزی سیستم مدیریت

مهارت‌های مورد نیاز

 • مهارت‌های ارتباطی
 • الزامات مدیریتی
 • کار تیمی
 • حل مسائل

شرح وظایف مدیر سیستم ها و روش ها

 • تدوین استراتژی‌ها، اهداف و برنامه‌های کسب و کار
 • پایش اهداف و برنامه‌های آن و گزارش‌دهی به مدیریت .
 • همکاری در شناسایی ریسک‌های فرآیندهای و کنترل آن‌ها.
 • طرحریزی فرآیندهای سازمان
 • تعیین شاخص‌های فرآیندها
 • همکاری در  مستندات مورد نیاز فرآیندها
 • ممیزی فرآیندهای سازمان و ارایه گزارش به مدیریت.
 • شناسایی و انتخاب نرم‌افزارهای مورد نیاز برای اجرای فرآیندها.
 • تحلیل فرآینده و بکارگیری نرم‌افزار در فرآیندها.
 • همکاری در فرآیند خودارزیابی تعالی سازمانی.
 • همکاری در تدوین اظهارنامه تعالی سازمانی
 • ارتباط با سازمان‌های بیرونی در خصوص مسائل سیستم ها و روش ها .
 • تجزیه و تحلیل نتایج شاخص‌های فرآیندها.
 • تعیین نیازهای آموزشی کارکنان تحت اختیار.
 • درخواست اقدام اصلاحی به منظور حذف عدم انطباق بالفعل.
 • ارائه گزارش و پیشنهادات در جهت بهبود به مدیرعامل.
 • انجام سایر امور محوله مشخص شده توسط مدیرعامل.

می‌خواهم مستندات تضمین کیفیت را دانلود کنم

این مطلب توسط مهندس پیام خرازیان تهیه شده است.
انتشار مطلب با ذکر نام پیام خرازیان و آدرس سایت www.isostore.ir بلامانع است.

دیدگاهتان را بنویسید