وظایف مدیر تعالی

وظایف مدیر تعالی

وظایف مدیر تعالی سازمانی جهت حرکت درمسیر تعالی سازمانی  با استقرار نظام خود ارزیابی در این مطلب آمده است.

وظایف مدیر تعالی سازمانی

مدیر تعالی سازمانی در سازمان های کوچک در قالب یک حکم سازمانی و در سازمان‌های بزرگ به عنوان یک واحد سازمانی در ساختار سازمانی برای استقرار نظام خودارزیابی و الگوبرداری در حوزه‌های مختلف از بهترین تجارب به‌کار گرفته می‌شود.

مدیر تعالی سازمانی به عنوان رهبر سرآمدی در سازمان با همکاری سایر مدیران سازمان‌ها در جهت توسعه و اشاعه مدل‌های سرآمدی گام بر می‌دارد.

شرایط احراز مدیر تعالی

تحصیلات :

کارشناس مهندسی صنایع/ مدیریت

مهارت‌های مورد نیاز :

 • آشنایی با استانداردهای مدیریتی
 • تجزیه و تحلیل محیط کسب و کار
 • توانایی به‌ کارگیری ابزارهای مدیریتی
 • توانایی تجزیه و تحلیل گزارشات

آموزش‌های مورد نیاز:

 • مدیریت فرآیندها
 • مدیریت ریسک
 • آشنایی با استانداردهای مدیریتی
 • آشنایی با ابزارهای بهبود عملکرد سازمان
 • برنامه‌ریزی استراتژیک
 • آشنایی با مدل تعالی سازمانی
 • آشنایی با خودارزیابی تعالی
 • آشنایی با تدوین اظهارنامه
 • آشنایی با تربیت ارزیاب

وظایف مدیر تعالی سازمانی

 • تدوین نقشه راه برای دستیابی به بهبود مستمر
 • طرحریزی نظام خودارزیابی تعالی سازمانی
 • شناسایی کارکنان فعال به منظور مشارکت در خودارزیابی
 • تعیین اعضای کمیته‌های خودارزیابی و پیشنهاد به مدیریت ارشد
 • برنامه‌ریزی جهت اجرای فرآیند خودارزیابی تعالی
 • حضور در تورهای تعالی سازمانی به منظور الگوبرداری از تجارب موفق و ارایه گزارش به اعضای کمیته‌های تعالی
 • نظارت بر عملکرد کمیته‌های تعالی سازمانی و هدایت آن‌ها
 • جمع‌بندی اطلاعات مرتبط با خودارزیابی تعالی
 • ارایه گزارش از پیشرفت خودارزیابی تعالی سازماین به مدیریت ارشد
 • تدوین اظهارنامه تعالی به همکار اعضای کارگروه تدوین اظهارنامه تعالی
 • ارتباط با دبیرخانه جوایز تعالی سازمانی و ارایه اظهارنامه تعالی سازمانی
 • شناسایی پروزه‌های بهبود و اولویت‌بندی آن‌ها
 • همکاری در تدوین برنامه‌زمان بندی برای پروزه‌های بهبود
 • همراهی ارزیابان خارجی در فرآیند ارزیابی مستقل تعالی سازمانی
 • ترویج مسائل تعالی سازمانی و کیفیت در سازمان

 

این مطلب توسط سایت ایزودان تهیه شده است.

انتشار مطلب با ذکر نام ایزودان و آدرس سایت www.isostore.ir بلامانع است.

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید