وظایف مدیر تضمین کیفیت

وظایف مدیر تضمین کیفیت

شرح وظایف مدیر تضمین کیفیت ، جهت اطمینان از اثربخشی استانداردهای مدیریتی در هر سازمان در این مطلب ارایه شده است.

شرح وظایف تضمین کیفیت

تعریف شغل

مسئول تضمین کیفیت کنترل و نظارت مستمر بر اجرای اثربخش سیستم مدیریتی را بر اساس استاندارد مورد نظر بر عهده دارد.

شرایط احراز شغل تضمین کیفیت

 • تحصیلات : حداقل کارشناس مهندسی صنایع / رشته های مهندسی
 • سابقه کار: حداقل ۲ سال

آموزش‌های مورد نیاز :

 • دوره آموزش ایزو ۹۰۰۱
 • دوره ممیزی داخلی ایزو ۹۰۰۱

مهارت‌های مورد نیاز

 • مهارت‌های ارتباطی
 • کار تیمی
 • حل مسائل

مدیر تضمین کیفیت در صنایع خودروسازی علاوه بر موضوعات فوق باید به ابزارهای مهندسی کیفیت نظیر تجزیه‌ و تحلیل حالت خرابی FMEA، طراحی مشتری مدار محصول QFD ، تجزیه‌وتحلیل سیستم اندازه‌گیری MSA، کنترل فرآیند آماری SPC و … آشنا باشد

ویژگی‌های شخصیتی

 • مشارکت در فعالیت‌های بهبود
 • پیگیری مستمر فعالیت‌ها
 • مستندسازی فعالیت‌ها

شرح وظایف مدیرتضمین کیفیت

 • شناسایی فرآیندهای سازمان و تعیین شاخص‌های پایش و اندازه‌گیری آن
 • همکاری در تحلیل محیط کسب‌و‌کار، تدوین استراتژی‌ها و طرحریزی اهداف و برنامه‌های آن.
 • پیگیری تحقق اهداف و برنامه‌های آن و گزارش‌دهی به مدیریت
 • همکاری در شناسایی ریسک‌ها و فرصت‌های فرآیندهای سازمان و تلاش در جهت کنترل آن‌ها
 • تدوین یا بازنگری مستندات موردنیاز فرآیندها از طریق مستندسازی شامل روش اجرایی، دستورالعمل و فرم‌ها با همکاری مسئولین فرآیندها
 • درخواست اقدام اصلاحی یا پیشگیرانه به منظور حذف عدم انطباق بالفعل یا بالقوه
 • پیگیری اقدام اصلاحی یا پیشگیرانه بمنظور حذف عدم انطباق بالفعل یا بالقوه
 • ارائه گزارش و پیشنهادات در جهت بهبود فعالیت ها به مدیریت.
 • همکاری در پایش واندازه‌گیری فرآیندها و ارایه گزارش به مدیریت.
 • همکاری جهت تدوین طرح کیفیت با مسئولین فنی.
 • دریافت نتایج پایش و اندازه‌گیری فرآیند از سایر فرآیندها .
 • نظارت بر اجرای سیستم کنترل مدارک و سوابق.
 • نظارت بر تحت کنترل قراردادن مدارک با منشاء برون سازمانی.
 • به‌روز‌آوری الزامات قانونی و مقرراتی مرتبط با محصول و خدمات.
 • بررسی درخواست تغییر مدارک و بررسی آن.
 • نظارت بر عملکرد فرآیندهای سیستم مدیریت و ارائه گزارش به مدیریت
 • تهیه گزارشات تحلیلی از وضعیت سیستم مدیریت به مدیریت
 • همکاری در تجزیه و تحلیل نمودارها و گزارش های دریافتی
 • تعیین تیم ممیزی داخلی و همکاری در اجرای ممیزی داخلی .
 • اعلام برنامه ممیزی داخلی به کلیه فرآیندها .
 • بازنگری چک لیست ممیزی استاندارد مورد نظر قبل از اجرای ممیزی داخلی
 • تهیه گزارش ممیزی داخلی و ارائه آن به مدیریت ارشد .
 • پیگیری عدم انطباق های ممیزیها و همکاری جهت بر طرف نمودن آن .
 • نگهداری سوابق ممیزی های داخلی و خارجی.
 • ارتباط با شرکت های گواهی‌دهنده و بازرسی در خصوص مسائل سیستم مدیریت .
 • نظارت بر بازنگری مستندات سیستم مدیریت به صورت دوره‌ای.
 • جمع‌آوری گزارشات مورد نیاز جهت جلسات بازنگری مدیریت و ارائه آن به مدیریت.
 • پیگیری مصوبات جلسه بازنگری مدیریت و گزارش وضعیت تحقق آن به مدیریت.
 • تهیه گزارش از وضعیت تحقق اهداف و ارائه به مدیریت.
 • تعیین نیازهای آموزشی کارکنان تحت اختیار.
 • ارزیابی برآورده‌سازی نیازها و الزامات مشتریان.
 • و …

شرح مدیر وظایف تضمین کیفیت توسط پیام خرازیان تهیه‌شده است .
انتشار این مطلب با ذکر نام پیام خرازیان و آدرس منبع www.kharazian.ir بلامانع است

دیدگاهتان را بنویسید