نمونه نقشه فرآیندها

نمونه نقشه فرآیندها

نمونه نقشه فرآیندها برای اطلاع شما از نحوه نمایش شماتیک نقشه فرآیندها در اینجا ارایه شده است

نمونه نقشه فرآیندها

در این نمونه نقشه فرآیندها ، فرآیندهای سیستم مدیریت کیفیت در شرکت ABC به سه گروه فرآیندی مدیریتی، پشتیبانی و اصلی تقسیم بندی شده است و نقشه فرآیندی در یک سطح نمایش داده شده است.
جهت نگارش نقشه فرآیندهای سازمان خود شما می‌توانید از الگو‌های جهانی نظیر APQC استفاده نمایید

فرآیندهای مدیریتی

 • فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک
 • فرآیند بازنگری مدیریت
 • فرآیند طرحریزی سیستم مدیریت
 • فرآیند ممیزی

فرآیندهای اصلی

 • فرآیند طراحی و توسعه
 • فرایند تولید
 • فرآیند فروش

فرآیندهای پشتیبانی

 • فرآیند انبار
 • فرآیند خرید
 • فرآیند کنترل کیفیت
 • فرایند مدیریت منابع انسانی
 • فرآیند کنترل اسناد و مدارک
 • فرآیند نگهداری و تعمیرات
 • فرآیند مدیریت فناوری اطلاعات

لازم به ذکر است فعالیت‌هایی نظیر آموزش و دانش در فرآیند مدیریت منابع انسانی و فعالیت‌های تفکر مبتنی بر ریسک در فرآیند طرحریزی سیستم مدیریت و فعالیت‌های بهبود در تمامی فرآیندها لحاظ شده است.

نمونه شناسنامه فرآیندها را دانلود کنید

این مطلب توسط سایت ایزودان تهیه شده است
انتشار مطلب با ذکر ایزودان و ادرس سایت www.isostore.ir بلامانع است

 

 

دیدگاهتان را بنویسید