ممیزی خارجی ایزو

ممیزی خارجی ایزو

ممیزی خارجی ایزو توسط شرکتی بی طرف از سازمان ما صورت می‌گیرد ممیزی خارجی و مراحل آن در این مطلب توسط پیام خرازیان تشریح شده است

ممیزی خارجی ایزو

به منظور اطمینان از استقرار سیستم مدیریت کیفیت ایزو در هر سازمانی و اثبات ادعا برای ذی‌نفعان، ممیزی خارجی ضروری است

انواع ممیزی خارجی

ممیزی شخص دوم – مشتری

ممیزی که توسط سازمان ذی‌نفع نظیر مشتری صورت می‌گیرد. به عنوان مثال شرکت ایران خودرو تامین‌کنندگان خود را ممیزی می‌نماید.

ممیزی شخص ثالث

ممیزی که توسط سازمان بی‌طرف اجرا می‌گردد نظیر شرکت گواهی‌دهنده ایزو

مراحل ممیزی خارجی ایزو

انتخاب شرکت گواهی دهنده ایزو

متناسب با مقاصد و اهداف سازمان، شرکت گواهی‌دهنده معتبر شناسایی و انتخاب می‌گردد و قراردادی برای اجرای ممیزی خارجی منعقد می‌گردد.

برنامه‌ریزی ممیزی

زمان اجرای ممیزی خارجی توسط شرکت گواهی‌دهنده ایزو برنامه‌ریزی می‌گردد.

بررسی مستندات

مستندات سازمان توسط تیم ممیزی خارجی قبل از حضور در سازمان بررسی شده و گزارش آن به اطلاع سازمان ممیزی شونده رسانده می‌شود.

افتتاحیه ممیزی

به منظور اجرای ممیزی در محل سازمان و آشنایی تیم ممیز با مسئولین سازمان و تشریح اهداف ممیزی این جلسه قبل از اجرای ممیزی در روز ممیزی برگزار می‌گردد.

اجرای ممیزی

ممیزی خارجی توسط تیم ممیزی مطابق طرح ممیزی اجرا می‌گردد و در صورتی که عدم‌انطباقی بر اساس معیارهای ممیزی مشاهده گردد آن عدم‌انطباق ثبت و به اطلاع ممیزی شونده رسانده می‌شود.

گزارش ممیزی

خلاصه‌ای از یافته‌های ممیزی در قالب گزارش ممیزی در جلسه اختتامیه ممیزی به اطلاع ممیزی شونده رسانده شده و گزارش مکتوب آن نیز ارسال می‌گردد.

اختتامیه ممیزی

یافته‌های ممیزی توسط ممیزی در ارتباط با معیارهای ممیزی توسط ممیزین خارجی جمع‌بندی شده و در قالب جلسه اختتامیه به اطلاع ممیزی شونده رسانده می‌شود.

پیگیری عدم‌انطباق ممیزی

در صورتی که در عدم‌انطباقی در ممیزی خارجی مشاهده گردد پیگیری عدم‌انطباق‌های ممیزی توسط ممیزین خارجی بعد از اتمام ممیزی از طریق دفتر شرکت گواهی‌دهنده صروت خواهد گرفت.

می‌خواهم روش اجرایی ممیزی را دانلود کنم

این مطلب توسط پیام خرازیان تهیه شده است
انتشار مطلب با ذکر نام پیام خرازیان و آدرس سایت isostore.ir بلامانع است.

دیدگاهتان را بنویسید