مشاوره طرح کیفیت

مشاوره طرح کیفیت

مشاوره طرح کیفیت برای استانداردسازی فرآیندهای تحقق محصول و خدمات است که فرآیند استانداردسازی محصول و خدمات را تسریع می‌نماید.

مشاوره طرح کیفیت

 • مشاور طرح کیفیت به عنوان تسهیلگر در فرآیند طرحریزی کنترل کیفیت هر سازمانی نقش بسزایی ایفاء می‌نماید.
 • اکثر سازمان‌های تولیدی کنترل کیفیت را به نحوی اجرا می‌نماید برای اجرای اثربخش کنترل کیفیت، طرحریزی فرآیند کنترل کیفیت قبل از اجرای آن ضروری است.
 • اکثر مدیران کنترل کیفیت با اصول نوشتن طرح کیفیت آشنا نیستند و بدون داشتن طرح کیفیت و مستندات مربوطه، کنترل کیفیت را اجرا می‌نمایند.

طرح کیفیت

 • طرح کیفیت سند زنده‌ای است که مراحل تحقق محصول و کنترل‌های کیفی مورد نیاز را مشخص می‌نماید.
 • مستندات طرح کیفیت متناسب با هر محصول و خدمات متفاوت است که بدین منظور باید فرم‌ها و مستنداتی ابتدا تعریف و سپس تکمیل و اجرا گردد.

پاسخ به سوالات زیر :

خدمات مشاوره طرح کیفیت به سوالات زیر پاسخ می‌دهد.

 • آیا مراحل تولید شما مستندسازی شده است؟
 • آیا نحوه بازرسی مواداولیه و محصولات در طی فرآوری تولید به صورت مدون مشخص شده است؟
 • آیا طرح بسته‌بندی محصولات مشخص شده است؟
 • آیا مستندات فنی محصول با وضعیت موجود تولید تطابق دارد ؟( به روزآوری شده است)
 • آیا روش‌های نمونه‌برداری مواداولیه و محصولات مشخص شده است؟

مزایای خدمات

 • بکارگیری تجربه و دانش افراد متخصص در استانداردسازی محصول
 • تسریع در تدوین طرح کیفیت
 • ایجاد منبع دانشی از مراحل تولید یکبار برای همیشه در سازمان

مراحل خدمات مشاوره

 • ارزیابی وضعیت موجود
 • مستندسازی فرآیند تولید بر اساس استانداردهای متداول
 • نظارت بر اجرای مستندات طرحریزی شده

نحوه ارایه خدمات

 • مشاوره به صورت آنلاین
 • مشاوره به صورت حضوری

جهت دریافت خدمات مشاوره با پیام خرازیان تماس بگیرید
۰۹۱۲۳۳۸۶۳۴۹

دیدگاهتان را بنویسید