مستندات منابع انسانی

مستندات منابع انسانی

مستندات منابع انسانی، دیسپلین‌ها اداری مرتبط با هر سازمان را مشخص می‌نماید و این مستندات شامل از نحوه پوشش لباس کار تا نحوه جذب، استخدام، شروع به کار و قوانین اداری است.

اجرای نظم در محیط کار هر کسب‌وکاری تنها با تعریف روال‌ها و دیسپلین‌های اداری محقق خواهد شد.

اکثر شرکت‌ها زمانی به فکر مستندسازی و استانداردسازی فرآیند منابع انسانی می‌افتند که سازمان در حال بزرگ شدن است و دیگر نمی‌توانند بدون استانداردسازی بر امور نظارت نمایند.

با مستندسازی فرآیند منابع انسانی،سوابق کارکنان در خصوص وقایع، اقدام انضباطی، مشارکت، پاداش ، آموزش، ارزیابی عملکرد و موارد دیگر ثبت و نگهداری می‌شود.

مستندات منابع انسانی

می‌خواهم مستندات منابع انسانی را دانلود کنم

حوزه‌های مستندات منابع انسانی

 • ساختار سازمانی
 • جذب و استخدام
 • مرخصی و ماموریت
 • شروع به‌کار
 • قرارداد کارکنان
 • ترک کار و تسویه حساب
 • مدیریت درخواست وام
 • انگیزش کارکنان
 • کنترل کارکرد کارکنان
 • ارزیابی عملکرد
 • نظام پیشنهادات
 • ترویج کار تیمی
 • آموزش کارکنان
 • بارخورد کارکنان
 • شرح وظایف
 • امور تغذیه و سلامت
 • امور بیمه‌ کارکنان
 • خدمات رفاه کارکنان
 • استانداردسازی محیط کار متناسب با فعالیت‌ها

مهمترین مزایای مستندات منابع انسانی

ثب و نگهداری سوابق اداری کارکنان و تصمیم‌گیری برای مواقع لزوم
کاهش تخلف اداری در محیط کار

روش‌های اجرایی یا آیین نامه

مستندات می‌تواند در قالب روش اجرایی، دستورالعمل یا آیین نامه تهیه شود.

 • دستورالعمل جذب و استخدام
 • دستورالعمل مرخصی و ماموریت
 • دستورالعمل نظام پیشنهادات
 • دستورالعمل انگیزش کارکنان
 • دستورالعمل سلامت و رفاه
 • دستورالعمل نظرسنجی کارکنان
 • روش اجرایی آموزش

فرم‌های منابع انسانی

 • پرسشنامه استخدام
 • فرم مصاحبه
 • فرم مرخصی ساعتی
 • فرم مرخصی روزانه
 • فرم ماموریت
 • فرم ساعت کارکرد کارکنان
 • فرم ارزیابی عملکرد کارکنان
 • فرم پیشنهادات
 • فرم درخواست وام و تسهیلات
 • فرم نیازسنجی آموزشی
 • صورتجلسه
 • استاندارد آموزشی
 • فرم شکایت کارکنان
 • فرم نظرسنجی کارکنان
 • لیست تماس‌های درون سازمانی
 • فرم مهمانسرا

دیدگاهتان را بنویسید