مستندات ممیزی داخلی

مستندات ممیزی داخلی

مستندات ممیزی داخلی به شما کمک می‌نماید تا بتوانید ممیزی داخلی اثربخشی را طرحریزی و اجرا نمائید در این مطلب مستندات مورد نیاز برای ممیزی داخلی آمده است.

مستندات ممیزی داخلی

طرحریزی و اجرای ممیزی داخلی به مستنداتی بشرح ذیل نیاز دارد

برنامه سالانه ممیزی

در این برنامه زمان‌های ممیزی داخلی و خارجی مشخص می‌گردد

طرح ممیزی

به منظور اجرای ممیزی اثربخشی برنامه‌ریزی دقیق ممیزی ضروری است در طرح ممیزی Audit Plan زمان‌بندی دقیق ممیزی به همراه فرآیند و مسئول فرآیند مشخص می‌گردد.

چک لیست ممیزی داخلی

چک لیست ممیزی داخلی راهنمای ممیزین است بدین منظور ممیز قبل از اجرای ممیزی، بر اساس الزامات استاندارد مورد نظر و معیارهای ممیزی اقدام به تهیه چک لیست ممیزی می‌نماید.

فرم عدم‌انطباق ممیزی

عدم‌انطباق‌های ممیزی داخلی در طی ممیزی توسط ممیزین ثبت شده و رسیدگی می‌گردد در طراحی این فرم می‌توان اقدام اصلاحی را در نظر گرفت.

فرم اقدام اصلاحی

به منظور جلوگیری از بروز مجدد عدم‌انطباق شناسایی شده در طی فرآیند ممیزی داخلی برای هر یک از عدم‌انطباق‌های ممیزی داخلی فرم اقدام اصلاحی ممیزی تکمیل می‌گردد.

گزارش ممیزی داخلی

جمع‌بندی ممیزی داخلی از عدم‌انطباق‌های شناسایی شده، نقاط قوت و فرصت‌های بهبود در قالب گزارش ممیزی داخلی تهیه می‌گردد.

پیگیری عدم‌انطباق ممیزی

در سازمان‌های بزرگ به منظور پیگیری عدم‌انطباق‌‌های ممیزی فرم پیگیری عدم انطباق ممیزی طراحی و بکار گرفته می‌شود در این فرم خلاصه‌ای از عدم‎‌انطباق‌ها ثبت شده و پیگیری لازم توسط مسئولین مربوطه صورت می‌گیرد.

می‌خواهم روش اجرایی ممیزی را دانلود کنم

این مطلب توسط مهندس پیام خرازیان تهیه شده است
انتشار مطلب با ذکر نام نویسنده و آدرس سایت www.isostore.ir بلامانع است.

دیدگاهتان را بنویسید