مستندات طراحی ایزو

مستندات طراحی در ایزو

مستندات طراحی ایزو درسازمان‌های طراح نیز با توجه به الزامات استانداردهای مدیریتی در بند ۸-۳ باید تدوین شود.

مستندات طراحی ایزو

در بسیاری از سازمان‌ها طراحی موضوعیت ندارد

فیلدهای اطلاعاتی موجود در مستندات طراحی ایزو در هر سازمان متفاوت است که در ادامه مستندات الزامی مورد نیاز برای طراحی در ایزو لیست شده است.

برنامه‌زمان‌بندی طراحی

فعالیت‌ها، مسئولیت‌ها، مهلت زمانی و منابع مورد نیاز در این برنامه مشخص می‌شود.

بازنگری ورودی‌های طراحی

ورودی‌های مورد نیاز جهت طراحی توسط مسئولین مشخص شده جمع‌آوری شده و قبل از انجام طراحی مورد بازنگری قرار می‌گیرد برای انجام بازنگری می‌توان متناسب با سازمان فرمتی تهیه نمود.

طراحی محصول و خدمات

طراحی با توجه به ماهیت محصول و خدمات توسط مسئول مشخص شده صورت می‌گیرد.

تصدیق طراحی محصول

تصدیق، تایید برآورده شدن الزامات مشخص شده از طریق ارایه شواهد عینی توسط مسئول مشخص شده صورت می‌گیرد و سوابق ان نگهداری می‌شود

خروجی‌های طراحی محصول

مستندات خروجی محصول و خدمات متناسب با موضوع طراحی می‌تواند متفاوت باشد نمونه‌ای از برخی از مستنداتی که می‌توان در خروجی طراحی مد نظر قرار داد شامل :

  • اطلاعات خرید
  • ریسک‌های محصول
  • نقشه محصول
  • طرح بسته‌بندی
  • برنامه‌ کنترل محصول

این اطلاعات توسط مسئولین مشخص شده مورد بازنگری قرار گرفته و سوابق آن ثبت و نگهداری می‌شود.

صحه‌گذاری طراحی و توسعه

شواهد تایید برآورده شدن الزامات برای یک استفاده خاص یا کاربرد مورد نظر ثبت و نگهداری شود.

کنترل تغییرات طراحی

تغییرات درحین یا پس از طراحی محصول و خدمات باید شناسایی، بازنگری و کنترل شود و سوابق آن ثبت و نگهداری شود.

هر یک از مراحل طراحی محصول بر اساس مستندات طراحی شده باید ثبت و نگهداری شود تدوین روش اجرایی در استاندارد ایزو ۹۰۰۱ الزام نیست اما سازمان‌های بزرگ می‌توانند جهت تشریح گردش اطلاعاتی فرآیند طراحی محصول، روش اجرایی تدوین نمایند.

این مطلب توسط سایت ایزو دان منتشر شده است.
انتشار مطلب با ذکر منبع سایت www.isostore.ir بلامانع است.

دیدگاهتان را بنویسید