مستندات استاندارد ملی

مستندات استاندارد ملی

مستندات استاندارد ملی به شما جهت اخذ نشان استاندارد ملی کمک می‌نماید این مستندات بر فرآیند تولید و ارایه خدمات متمرکز می‌نماید در ادامه نحوه مستندسازی استاندارد ملی تشریح شده است.

مستندات استاندارد ملی

مدارک مورد نیاز جهت اخذ نشان استاندارد ملی، مستنداتی است که مراحل تحقق محصول و خدمات و ارایه به مشتری را تشریح می‌نماید.

ساختار سازمانی

سلسله مراتب سازمانی و شغل‌های سازمانی در این سند مشخص می‌شود.

شرح وظایف

برای هر یک از شغل‌های مشخص شده در ساختار سازمانی شرح مسئولیت‌ها در قالب سندی تعیین می‌شود در این سند شرایط احراز شغل و مسئولیت‌های هر شغل مشخص می‌گردد.

نمونه شرح وظایف کنترل کیفیت

خط مشی، استراتژی و اهداف

خط مشی کیفیت، استراتژی‌ها ، اهداف و برنامه‌های دستیابی به آن هر یک در سندی مجزا تدوین می‌گردد.

طرح کیفیت

مستنداتی که مراحل تحقق محصول را توصیف می‌نماید این مستندات می‌تواند شامل:

تشریح فرآیند عملیات تولید

فرآیند عملیات تولید را می‌توان به صورت نوشتاری توصیف نمود یا با نمودار OPC می‌توان مراحل تولید را مستند نمود.

برنامه کنترل

مشخصه‌های کنترل محصول و نحوه کنترل را بیان می‌نماید.

نقشه‌ها

نقشه قطعات، نقشه انفجاری، نقشه جانمایی و …

طرح بسته‌بندی

مشخصات ملزومات بسته‌بندی، نحوه چیدمان و نگهداری محصولات در بسته و نحوه جابجایی آن را تشریح می‌نماید.

لیست اجزای محصول BOM

اجزای محصول یا زیر مجموعه‌های آن با ذکر مشخصات مشخص می‌گردد این اطلاعات به عنوان اطلاعات خرید نیز می‌تواند به‌کار گرفت.

راهنمای به‌کارگیری محصول

دستورالعملی برای راهنمایی مصرف‌کننده برای بکارگیری محصول تدوین می‌شود.

روش اجرایی کنترل کیفیت

فرم‌های بازرسی ورودی، حین فرآیند و محصول نهایی و گردش اطلاعاتی ان در این سند مشخص می‌گردد

روش اجرایی نگهداری محصول

گردش اطلاعاتی فرم‌های کنترل ورود و خروج محصول و کنترل موجودی در این سند مشخص شده است.

روش اجرایی کالیبراسیون

تجهیزات کنترلی و اندازه‌گیری متناسب با محصول تأمین شود و این تجهیزات توسط مراکز تأیید شده، کالیبراسیون شود.

روش اجرایی کنترل محصول نامنطبق

مستنداتی جهت ثبت و تعیین تکلیف محصول نامنطبق در مواد اولیه، حین فرآیند و محصول نهایی تدوین شود.

نظرسنجی از مشتری

سیستم رضایتمندی از مشتریان تدوین شود و از طریق فرم های نظرسنجی، نظرات مشتری دریافت و تحلیل شود.

رسیدگی به شکایت مشتری

مستندات مرتبط با رسیدگی به شکایت مشتری در سازمان تدوین شود.

روش اجرایی آموزش

برنامه‌ریزی برای اجرای دوره‌های آموزشی مورد نیاز کارکنان و ارزیابیاثربخشی در این سند بیان می‌شود.

روش اجرایی نگهداری و تعمیرات

شناسنامه ماشین‌آلات، لیست ماشین‌آلات، سرویس و نگهداری و تعمیرات و مستندات تعمیرات اتفاقی در این قسمت مشخص می‌گردد.

بکارگیری روش تحلیل بهبود

از فنون آماری نظیر نمودار استخوان ماهی جهت تحلیل داده‌ها بر روی محصولات، فرآیندها، شکایت مشتری، رضایتمندی مشتری و …. استفاده شود.

این مطلب توسط مهندس پیام خرازیان تهیه شده است
انتشار مطلب با نام پیام خرازیان و ادرس سایت www.isostore.ir بلامانع است.

دیدگاهتان را بنویسید