مستندات آموزش

مستندات آموزش

مستندات آموزش به طرحریزی و اجرای فرآیند آموزش بر اساس استانداردهای مدیریتی در هر سازمانی کمک می‌نماید.

الزامات استانداردهای مدیریتی در آموزش

در استانداردهای مدیریت از جمله ایزو ۹۰۰۱، ایزو ۱۳۴۸۵ و …  موضوعات زیر باید مورد توجه قرار گیرد

طرحریزی آموزش

 •           شناسایی نیازهای آموزشی کارکنان

تدوین برنامه ‌آموزشی

 •          تحصیص منابع لازم جهت تقویم آموزش
 •          ارزیابی، انتخاب مدرسین یا مرکز آموزشی

اجرای آموزشی

 • هماهنگی با مرکز آموزشی و مدرس دوره آموزشی
 • هماهنگی جهت برگزاری آموزش‌های حین کار
 • اعزام دانشجویان مطابق برنامه آموزشی به محل آموزش
 • نظرسنجی از فراگیران دوره آموزشی

ارزیابی اثربخشی آموزش

 • ارزیابی اثربخشی برگزاری دوره

مستندات آموزش

فرآیند

فرآیند آموزش شامل ورودی و خروجی‌های آموزش و شاخص‌های پایش و اندازه‌گیری فرآیند را در قالب شناسنامه فرآیند تشریح می‌شود.

روش اجرایی

روش اجرایی آموزش گردش اطلاعاتی فرم های آموزش و اقدامات مورد نیاز برای آن را تشریح می‌نماید در برخی از استانداردهای مدیریتی نظیر ایزو ۹۰۰۱ نوشتن روش اجرایی الزام نیست

فرم‌های آموزش

فرم های مورد نیاز جهت تحقق اهداف فرآیند  آموزش متناسب با هر سازمان می‌تواند متفاوت باشد برخی از فرم های متداول در فرآیند آموزش در زیر لیست شده است.

 • برنامه آموزش
 • نیازسنجی آموزشی
 • ارزیابی مدرسین
 • نظرسنجی دوره آموزشی
 • گواهینامه پایان دوره
 • اثربخشی دوره آموزشی
 • ارزیابی عملکرد آموزش حین فرآیند
 • سوابق آموزش کارکنان

این مطلب توسط متخصصین ایزودان تهیه شده است

انتشار مطلب با ذکر منبع سایت بلامانع است.

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید