مدیریت وسایل نقلیه

مدیریت وسایل نقلیه

مدیریت وسایل نقلیه در اکثر سازمان‌ها با اندازه متوسط و بزرگ موضوعیت دارد.بدین منظور می‌توان از سامانه هوشمند حمل و نقل یا از طریق مستندات وسایل نقلیه را مدیریت نمود.

مدیریت وسایل نقلیه

مدیریت حمل و نقل توسط واحد اداری یا پشتیبانی یا در سازمان‌های بزرگ در واحد حمل و نقل صورت می‌گیرد که بدین منظور سازمان‌ها می‌توانند با استانداردسازی روال‌ها، وسایل نقلیه را به طور اثربخش اداره و هدایت نمایند.

کاربرد مدیریت حمل و نقل

 • مدیریت خودروهای استیجاری
 • مدیریت خودروهای شرکت
 • مدیریت سرویس‌های ایاب و ذهاب کارکنان
 • کنترل عملکرد رانندگان
 • ردیابی مکان خودرو
 • کنترل سوخت مصرفی
 • ارتباط با رانندگان
 • مدیریت هزینه‌های نگهداری و تعمیرات

مستندات مورد نیاز

روش اجرایی و فرم‌های مورد نیاز جهت مدیریت حمل و نقل می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

 • لیست خودروها
 • لیست رانندگان
 • چک لیست ارزیابی خودرو
 • چک لیست ارزیابی راننده
 • ارزیابی اولیه و عملکرد رانندگان
 • کنترل اسناد و مدارک خودرو شامل معیانه فنی، کارت سوخت، کارت و …
 • مقررات تحویل خودرو به رانندگان
 • صورتجلسه تحویل خودرو

این مطلب توسط مهندس پیام خرازیان تهیه شده است
انتشار مطلب با ذکر نام نویسنده و آدرس سایت www.isostore.ir بلامانع است.

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید