مدیریت تغییرات در ایزو

مدیریت تغییر در ایزو

مدیریت تغییرات الزام جدیدی است که از سال ۲۰۱۵ در اکثر استانداردهای سیستم مدیریتی در نظر گرفته شده است و بدین منظور سازمان باید اقداماتی را بدین منظور طرحریزی و اجرا نمایند.
در این مطلب الزامات استانداردهای مدیریتی در خصوص مدیریت تغییرات ایزو و اقدامات مورد نیاز توسط پیام خرازیان تشریح می‌شود.

مدیریت تغییرات در ایزو

مدیریت تغییرات در ISO 9001

 • بند ۶-۳ طرحریزی تغییرات

تغییرات در زمان طرحریزی فرآیندهای سیستم مدیریت کیفیت مد نظر است

 • بند ۸-۵-۶ کنترل تغییرات
 • بند ۸-۳-۶- تغییرات طراحی و توسعه
  تغییرات حین یا پس از طراحی و توسعه محصول و خدمات مد نظر است.

بندهای فوق، بندهای اصلی مدیریت تغییرات در ایزو ۹۰۰۱ هستند و علاوه بر این بندها در سایر بندهای استاندارد نیز به مدیریت تغییرات اشاره شده است.

مدیریت تغییرات در ایزو ۴۵۰۰۱

 • ۳-۱-۸ – مدیریت تغییرات

فرآیندهایی برای اجرای و کنترل تغییرات موقت و دائم سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی را ایجاد نماید.

 • ۱-۱-۶ کلیات ریسک ها و فرصت ها

سازمان باید ریسک‌ها و فرصت‌های تغییرات موقت و دائم را قبل از طرحریزی بررسی نماید.

 • ۱-۴-۷ – ارتباطات درون سازمانی
 • ۳-۹- بازنگری مدیریت
 • ۲-۱۰- رویداد، عدم انطباق و اقدام اصلاحی

مدیریت تغییرات در ایزو ۱۴۰۰۱

 • ۱-۸- طرحریزی کنترل عملیات
  سازمان باید تغییرات طرحریزی شده را کنترل نموده و و پیامد‌های ان را بررسی و اقدامات لازم را اجرا نماید.
 • ۲-۱-۶ – جنبه‌های محیط زیست
  در جنبه‌های محیط زیست تغییرات از جمله توسعه‌های جدید یا طرحریزی شده یا محصولات یا فعالیت‌های اصلاح شده مد نظر قرار گیرد.
 • روش اجرای مدیریت تغییرات

روش اجرایی مدیریت تغییرات باید موضوعات زیر مورد توجه قرار گیرد معمولا این تغییرات از طریق فرم درخواست تغییرات دریافت شده و سپس مطابق روش اجرایی کنترل تغییرات اقدامات لازم صورت می‌گیرد.

 • درخواست تغییر
 • بررسی پیامد‌های احتمالی
 • تعیین اقدامات
 • بازنگری و گزارش‌دهی تغییرات

نمونه فرم کنترل تغییرات را خریداری کنید

این مطلب توسط ایزودان تهیه شده است
انتشار مطلب با ذکر نام ایزودان و آدرس سایت www.isostore.ir بلامانع است.

 

دیدگاهتان را بنویسید