مدل تعالی EFQM

مدل تعالی EFQM

مدل تعالی EFQM به سازمان‌ها در فرآیند خودارزیابی تعالی و تعیین نقاط قوت و فرصت‌های بهبود کمک می‌نماید .

مدل EFQM

مدل EFQM یکی از محبوب‌ترین مدل‌های سرآمدی در جهان است که بسیاری از کشورها از این مدل برای ارزیابی عملکرد سازمان‌های پیشرو خود بکار می‌گیرند.

بنیاد مدیریت کیفیت اروپا EFQM ، مدل تعالی سازمانی EFQM را ایجاد نموده است و سازمان‌ها را بر اساس این مدل در سطوح تعالی مختلف ارزیابی می‌نماید.
مدل تعالی به رهبران این امکان را می‌دهد تا روابط علت و معلولی بین توانمندسازها و نتایجی که بدست می‌آورد را به خوبی درک کنند .

می‌خواهم 360 شاخص‌های تعالی را خریداری کنم

مدل EFQM 2013

  • هشت مفهوم بنیادین تعالی
  • معیارهای مدل تعالی سازمانی EFQM ، نه معیار شامل 5 معیار توانمندساز و 4 معیار نتایج و در مجموع تعداد 32 زیر معیار
  • منطق رادار RADAR در حوزه نتایج و توانمندساز
  • روش‌های خود ارزیابی تعالی سازمانی

مدل EFQM 2020

  • 17 هدف توسعه پایدار سازمان ملل
  • 7 معیار شامل 5 معیار در حوزه جهت‌گیری و اجرا و 2 معیار در حوزه نتایج
  • منطق رادار برای حوزه‌های جهت‌گیری، اجرا و نتایج
  • روش‌های خود ارزیابی تعالی سازمانی

این مطلب توسط سایت ایزودان گردآوری شده است
انشتار مطلب با ذکر نام ایزودان و آدرس سایت www.isostore.ir بلامانع است.

دیدگاهتان را بنویسید