قرارداد ایزو

قرارداد ایزو

قرارداد ایزو برای ارائه خدمات مشاوره در حوزه خدمات آموزش و مشاوره استقرار و نگهداری سیستم مدیریتی به سازمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

قرارداد ایزو

انواع قرارداد ISO

قرارداد استقرار ایزو

سازمان‌هایی که قبلا استاندارد مدیریتی مورد نظر را استقرار نداده‌اند این نوع قرارداد را با مشاور تنظیم می‌نمایند

قرارداد نگهداری ایزو

سازمان‌هایی که قبلا استاندارد مدیریتی مورد نظر را استقرار داده‌اند این نوع قرارداد را با مشاور برای نگهداری و استمرار در استقرار سیستم مدیریتی را تنظیم می‌نمایند

مفاد قرارداد ایزو

 • موضوع خدمات

استاندارد مورد نظر و دامنه خدمات مشاوره در این قسمت مشخص می‌شود مثلا استاندارد ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ در طراحی و تولید قطعات پلاستیکی خودرو

 • تعهدات مشاور

در این بخش تعهدات اجرایی، فنی و منابع مورد نیاز جهت استقرار مشخص می‌شود.
به عنوان مثال:

  • تعیین انجام‌دهنده تایپ مستندات طراحی شده بر عهده مشاور یا کارفرما است.
  • تامین محلی برای استقرار مشاور یا محلی برای برگزاری جلسات مشاوره
  • رعایت پُروتوکل‌های ایمنی یا بهداشتی در زمان برگزاری دوره آموزش و ارائه خدمات مشاوره در محل کارفرما
 • مبلغ و نحوه پرداخت

مبلغ خدمات مشاوره و نحوه پرداخت آن

 • رازداری و محرمانگی
 • موارد فورس ماژور
 • شرح خدمات

مراحل اصلی خدمات مشاوره ایزو در اکثر استانداردهای مدیریتی مشابه هم هستند و می‌توان از الگوی پیشنهادی برای استقرار استانداردهای مدیریتی استفاده نمود منظور از مراحل اصلی سرفصل‌های استقرار سیستم مدیریت است که جزییات هر یک از سرفصل‌ها متناسب با هر سازمان می‌تواند متفاوت باشد

شرح خدمات معمولا به صورت پیوست در انتهای قرارداد ارایه می‌شود.

سرفصل‌های شرح خدمات

  • شناخت وضعیت موجود
  • آموزش
  • طراحی مستندات( مستندسازی)

مستندات مورد نیاز سازمان توسط مشاور طراحی می‌شود.

  • نظارت بر اجرای مستندات

مستندات طراحی شده توسط مسئولین فرآیندها اجرا شده و سپس مشاور به صورت تصادفی بر اجرا نظارت می‌نماید.

  • ممیزی

ممیزی داخلی

به منظور اطمینان از اثربخشی سیستم مدیریتی ، ممیزی داخلی توسط افراد آموزش دیده با همراهی مشاور اجرا می‌شود

ممیزی خارجی

به منظور اثبات ادعای استقرار سیستم مدیریت بر اساس استاندارد ایزو مورد نظر، با یک شرکت گواهی‌دهنده جهت ممیزی خارجی قرارداد منعقد شده و ممیزی خارجی اجرا می‌شود مشاور در این مسیر سازمان را همراهی می‌نماید.

موارد فوق تنها بخش اساسی از قرارداد مشاور ایزو ۹۰۰۱ است و سازمان علاوه بر موضوعات فوق باید مسائل حقوقی را در مفاد قراداد ایزو در نظر گیرد.

این مطلب توسط سایت ایزو دان تهیه شده است
انتشار مطلب با ذکر نام ایزودان و ادرس سایت www.isostore.ir بلامانع است.

دیدگاهتان را بنویسید