فرآیند طراحی محصول

فرآیند طراحی و توسعه محصول

فرآیند طراحی محصول بر اساس الزامات استانداردهای مدیریتی از گام‌های تشکیل‌شده است که در ادامه قدم‌های آن در سازمان تشریح شده است

فرآیند طراحی محصول

باوجود اینکه قدم‌های اصلی در فرآیند طراحی تمامی محصولات مشابه هم هستند اما در طراحی مستندات باید به ویژگی‌ها و الزامات هر محصول توجه نمود در این مقاله تمرکز فرآیند طراحی و توسعه محصول بر روی محصولات تولیدی است

طرح‌ریزی

تعیین تیم طراحی و مسئولیت‌های هریک از اعضاء و تدوین برنامه‌زمان‌بندی در این مرحله صورت می‌گیرد.

ورودی‌های طراحی

ورودی‌های طراحی و توسعه محصول توسط تیم طراحی جمع‌آوری‌شده و کفایت این ورودی‌ها قبل از طراحی بازنگری شده و سوابق آن نگهداری می‌گردد.

این ورودی‌ها می‌تواند موارد زیر باشد:

  • الزامات مرتبط با محصول از طرف مشتری
  • الزامات قانونی و مقرراتی مرتبط با محصول
  • سوابق طراحی‌های مشابه قبلی
  • و….

طراحی محصول

طراحی متناسب با محصول توسط تیم طراحی صورت می‌گیرد طراحی می‌تواند با به‌کارگیری ابزارهایی صورت گیرد نظیر نرم‌افزار

تصدیق طراحی

طراحی انجام‌شده مورد تصدیق قرارگرفته و سوابق آن نگهداری می‌گردد.

خروجی‌های طراحی

خروجی‌های طراحی متناسب با محصول متفاوت است برخی از خروجی‌های طراحی در زیر اشاره‌شده است:

کفایت این خروجی‌ها توسط اعضای گروه طراحی بازنگری شده و سوابق آن نگهداری می‌گردد.

صحه‌گذاری طراحی

به‌منظور اطمینان از انطباق خروجی‌های مورد انتظار برای کاربرد موردنظر، صحه‌گذاری محصول قبل از به‌کارگیری آن صورت می‌گیرد بدین منظور نمونه محصولاتی به‌صورت آزمایشی تولیدشده و آزمون‌های مختلفی بر روی آن اجراشده و سوابق نگهداری می‌گردد.

درصورتی‌که نتایج آزمون‌ها با الزامات تعیین‌شده تطابق داشته باشد تولید انبوه محصول در برنامه قرار می‌گیرد.
در برخی از محصولات امکان صحه‌گذاری قبل از به‌کارگیری آن وجود ندارد که سازمان باید متناسب با آن محصولات اقدامات موردنیاز را اجرا نماید.

قدم‌های فوق مهم‌ترین گام‌های فرآیند طراحی محصول تولیدی است

این مطلب توسط مهندس پیام خرازیان تهیه‌شده است
انتشار مطلب با ذکر نام پیام خرازیان و آدرس سایت www.isostore.ir بلامانع است.

دیدگاهتان را بنویسید