فرآیند تدوین استراتژی

فرآیند تدوین استراتژی

فرآیند تدوین استراتژی در استانداردهای مدریتی ویرایش جدید مد نظر قرار گرفته است بدین منظور سازمان باید از طریق روش‌هایی استراتژی یا راهبردهای خود را مشخص نمایند.در ادامه گام‌های تدوین استراتژی جهت استقرار استانداردهای مدیریتی آمده است.

فرآیند تدوین استراتژی

تعیین ارکان جهت ساز

 • ماموریت ، چشم‌انداز و ارزش‌های اخلاقی توسط مدیریت ارشد مشخص می‌گردد البته تدوین ارزش اخلاقی در الزامات استانداردهای مدیریت از جمله ایزو ۹۰۰۱ الزام نمی‌باشد.

بررسی عوامل بیرونی

 • محیط بیرونی کسب‌و‌کار باید تحلیل گردید بدین منظور می‌توان از روش تحلیل PESTEL استفاده نمود.

بررسی عوامل درونی

 • عوامل درونی شامل نقاط قوت و ضعف سازمان باید مشخص گردد که بدین منظور می‌توان از تحلیل SWOT استفاده نمود.

ارزیابی عوامل درونی IEF

 • مهمترین عوامل درونی شناسایی از طریق ماتریس ارزیابی عوامل درونی ارزیابی می‌گردد.

ارزیابی عوامل بیرونی

 • مهمترین عوامل بیرونی شناسایی شده از طریق ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی ارزیابی می‌گردد.

تعیین استراتژی

 • وضعیت سازمان از نطر استراتژی تهاجمی، تدافعی، محافظه‌کارانه با رقابتی بر اساس ارزیابی عوامل درونی و بیرونی تعیین می‌گردد.
 • از تقاطع هر یک از نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها در ماتریس SWOT استراتژی‌های سازمان مشخص می‌گردد.

تعیین خط مشی

 • خط‌مشی سازمان درراستای مقاصد و استراتژی‌های سازمان توسط مدیریت ارشد مشخص می‌گردد.
 • مثال: ارتقاء سطح دانش کارکنان

تدوین اهداف

 • اهداف متناسب با خط مشی سازمان تدوین می‌گردد اهداف باید قابل اندازه‌گیری و در راستای خط مشی باشد.
 • مثال: افزایش سرانه آموزش از ۵ نفر ساعت به ۱۰ نفر ساعت به مدت یکسال

شاخص‌های کلیدی

 • استراتژی‌های سازمان از طریق فرآیند‌های کلیدی در سازمان جاری می‌گردد و تحقق ان از طریق تعیین شاخص‌های عملکردی برای فرآیندهای کلیدی بررسی خواهد گردید.

این مطلب توسط مهندس پیام خرازیان تهیه شده است
انتشار مطلب با ذکر نام نویسنده و آدرس سایت www.isostore.ir بلامانع است.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید