طراحی چارت سازمانی

طراحی چارت سازمانی

چارت سازمانی، ارتباط شغلی افراد را در سازمان نمایش می‏دهد و مقدمه استانداردسازی فعالیت‌های هر سازمانی طراحی ساختار سازمانی است.هر سازمانی ساختار سازمانی متناسب با خودش دارد و تهیه چارت سازمانی متناسب با هر سازمان نیاز به حضور افراد متخصص در سازمان است.

طراحی چارت سازمانی

مزایای تدوین چارت سازمانی

تعیین روابط بین افراد
تعیین سلسله مراتب سازمانی
استانداردسازی فرآیندهای کسب‌و‌کار

طراحی چارت سازمانی

برای طراحی چارت سازمانی باید اقدامات زیر صورت گیرد:

بررسی وضعیت موجود سازمان

متخصص از طریق مصاحبه با مدیریت ارشد یا مسئولین فرآیندها جلسه برگزار نموده و مستندات جاری سازمان را مشاهده می‌نماید

شناسایی فرآیندهای سازمان

متخصص بر اساس شناخت صورت گرفته، فرآیندهیا سازمان را شناسایی نموده و با شناسایی این فرآیندها، مقدمات تدوین چارت سازمانی صورت می‌گیرد.

طراحی ساختار سازمانی

پر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده در مراحل قبل، پیش نویس چارت سازمانی توسط متخصص تهیه و در جلسه ای به مدیریت ارشد ارایه می‌شود.

نظرات مدیر ارشد دریافت شده و بر اساس آن نظرات چارت سازمانی نهایی و ارایه می‌شود.

در صورت تصویب چارت سازمانی توسط مدیریت ارشد، افراد مورد نظر برای شغل‌های سازمانی تعیین می‌شود سپس در جلسه ای چارت سازمانی به عموم کارکنان اطلاع‌رسانی می‌شود.

تدوین شرح وظایف

شرح وظایف هر یک از شغل‌ها مطابق چارت سازمانی توسط متخصص تدوین شده و به کارکنان ابلاغ می‌شود

شرح وظایف زمانی می‌تواند کامل و متناسب با فعالیت‌های سازمان تدوین شود که مستندسازی فرآیندها صورت گرفته باشد یعنی روش‌های اجرایی، دستورالعمل‌ها و فرم‌های موردنیاز برای اجرای هر یک از فرآیندها طرحریزی شده باشد.

این مطلب توسط سایت ایزودان تهیه شده است.
انتشار مطلب با ذکر نام ایزودان و آدرس سایت www.isostore.ir بلامانع است.

دیدگاهتان را بنویسید