شاخص های فرآیندها

شاخص های فرآیندها

شاخص های فرآیندها به سازمان کمک می‌نماید تا مدیران سازمان عملکرد فرآیندها را به سرعت پایش نموده و اقدامات لازم را بعمل آورد.

شاخص ‌های فرآیندها

در تدوین شاخص‌ های فرآیندها می‌توان شاخص برداشتی یا شاخص عملکردی تدوین نمود.

کاربرد شاخص های فرآیند

 • پایش جاری سازی استراتژی از طریق فرآیندها

در کارت امتیازدهی BSC شاخص‌های عملکردی فرایند مشخص می‌گردد

 • الزامات استانداردهای مدیریتی از جمله ایزو ۹۰۰۱

در فرم شناسنامه فرآیند شاخص‌های فرآیند مشخص می‌گردد

 • ارزیابی عملکرد سازمان از طریق مدل‌های سرآمدی

در اظهارنامه تعالی سازمانی این شاخص‌ها مشخص می‌گردد.

روش‌های تعیین شاخصهای فرآیندها

به منظور تعیین شاخصهای فرایندها باید اقدامات زیر صورت گیرد.

 • شناخت فرآیندهای سازمان
 • الگوبرداری از شاخص‌های استاندارد صنعت / جهانی
 • تعیین شاخص‌هایی متناسب با نیاز سازمان

شاخص‌های برداشتی

این شاخص‌ها نظرات ذینفعان را بررسی می‌نماید که سوالات یا شاخص‌های آن در قالب فرم‌های نظرسنجی در سازمان تهیه می‌گردد.

نظیر:

شاخص‌های عملکردی

این شاخص‌ها عملکرد فرآیند یا کسب‌و‌کار را بررسی می‌نماید شاخص‌های عملکردی می‌تواند اثربخشی و کارایی فرآیند را بررسی نماید.

نظیر :

 • شاخص درصد تحویل به‌موقع
 • شاخص سرانه آموزش
 • شاخص سرانه پیشنهادات
 • شاخص درصد محصولات نامنطبق

ارزیابی و تحلیل شاخص‌ها

 • شاخص‌های فرآیندها باید در دوره‌های زمانی مشخص توسط مالکین فرآیند پایش و اندازه‌گیری شود
 • عملکرد فرآیند در قالب گزارش و نمودار تهیه شده و توسط مالکین فرآیند تحلیل می‌گردد.
 • اقدامات لازم جهت بهبود عملکرد فرآیند بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل شاخص‌ها صورت می‌گیرد.

می‌خواهم شاخص‌های فرآیند را دانلود کنم

این مطلب توسط مهندس پیام خرازیان تهیه شده است
انتشار مطلب با ذکر نام پیام خرازیان و آدرس سایت www.isostore.ir بلامانع است.

دیدگاهتان را بنویسید