ریسک ها و فرصت ها در ایزو

ریسک ها و فرصت های ایزو

ریسک ها و فرصت ها در ایزو در قالب رویکرد تفکر ریسک در استانداردهای مدیریتی ویرایش جدید مطرح شده است در این مطلب نحوه اجرای این الزامات در سازمان تشریح شده است.

ریسک ها و فرصت ها در ایزو

تعریف

اثر عدم قطعیت ، یک اثر ، انحراف مثبت یا منفی ازآنچه انتظار است .

در استاندادرهای مدیریتی جدید از جمله ایزو ۹۰۰۱ هیچ الزامی برای پرداختن به ریسک‌ها با روش‌های رسمی یا فرآیند مدون مدیریت ریسک وجود ندارد و سازمان می‌تواند به هر روشی که مناسب است ریسک‌ ها و فرصت های سیستم مدیریت را مطابق بند ۶-۱ استاندارد مشخص نمایند.

می‌خواهم نمونه ریسک‌ها و فرصت‌های ایزو را دانلود کنم

تفکر مبتنی بر ریسک در استانداردهای مدیریتی

تفکر مبتنی بر ریسک در استانداردهای ویرایش جدید جایگزین اقدام پیشگیرانه شده است و سازمان باید ریسک‌ها و فرصت ها را مطابق بندهای اصلی زیر طرحریزی و اجرا نمایند

 • بند ۴-۱جوهره‌ی سازمان
 • بند ۴-۴ طرحریزی فرآیندهای کسب‌و‌کار  بند و
 • بند ۴-۲ درک نیازها و انتظارت ذی‌نفعان
 • بند ۶-۱ پرداختن به ریسک‌ها و فرصت‌ها
 • بند ۴-۱-۲ الزامات عمومی سیستم مدیریت کیفیت در استاندارد ایزو ۱۳۴۸۵

بدین منظور برای اجرای تفکر مبتنی بر ریسک در هر یک از استانداردهای مدیریتی باید به موضوعات زیر توجه نمود

استاندارد ISO 9001

 • ریسک‌ها و فرصت‌های محیط کسب‌وکار
 • ریسک ها و فرصت های فرآیندهای سیستم مدیریتی
 • ریسک‌های و فرصت های نیاز و انتظارات ذی‌نفعان

استاندارد ISO 45001

 • ریسک‌ها و فرصت‌های محیط کسب‌وکار
 • ریسک ها و فرصت های فرآیندهای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
 • مخاطراتی ایمنی و بهداشت شغلی مرتبط با فعالیت‌های سازمان
 • ریسک‌های و فرصت های نیاز و انتظارات ذی نفعان

استاندارد ISO 14001

 • ریسک‌ها و فرصت‌های محیط کسب‌وکار
 • ریسک ها و فرصت های جنبه‌های سیستم مدیریت محیط زیست
 • مخاطراتی ایمنی و بهداشت شغلی مرتبط با فعالیت‌های سازمان
 • ریسک‌های و فرصت های نیاز و انتظارات ذی‌نفعان
 • ریسک ها و فرصت های انطباق با الزامات

استاتدارد ISO 13485

بند ۴-۱-۲-الزامات عمومی سیستم مدیریت کیفیت
سازمان باید رویکرد مبتنی بر ریسک برای کنترل فرآیندهای سیستم مدیریت کیفیت اعمال نماید.

اقدام پیشگیرانه و تفکر مبتنی بر ریسک

 • مفهوم اقدام پیشگیرانه با استفاده از تفکر مبتنی بر ریسک برای قاعده‌مند نمودن الزامات سیستم مدیریت کیفیت بیان می‌گردد.
 • در الزام بند ۶-۱ ، اقدامات برای پرداختن به ریسک‌ها باید طرحریزی شود اما الزامی برای مدیریت ریسک با روش‌های رسمی یا داشتن فرآیند مدون مدیریت ریسک وجود ندارد
 • فرصت‌ها میتوانند در نتیجه یک وضعیت مطلوب برای دستیابی به یک نتیجه مورد نظر، بوجود آیند به عنوان مثال مجموعه‌ای از شرایط که به سازمان این امکان را می‌دهد تا مشتری جذب نماید، محصولات یا خدمات جدیدی را تولید نماید، ضایعات را کاهش داده و بهره‌وری را افزایش دهد. اقداماتی که برای پرداختن به فرصت‌ها انجام می‌شود می‌تواند شامل در نظر گرفتن ریسک‌های مرتبط نیز باشد.

جمع بندی

به منظور استقرار استانداردهای مدیریتی سازمان علاوه بر شناسایی ریسک‌ها و فرصت‌های کسب‌و‌کار باید ریسک‌ها و فرصت‌های فرآیندها را نیز شناسایی نماید.
برای شناسایی ریسک‌ ها و فرصت های فرآیندها، می‌توانید نمونه ریسک ها و فرصت ها را دانلود نمایید.

برای دریافت نمونه تکمیل شده از ریسک‌ها و فرصت‌ها در ایزو و استانداردهای مدیریتی بر روی لینک زیر کلیک نمایید

می‌خواهم نمونه ریسک‌ها و فرصت‌های ایزو را دانلود کنم

این مطلب توسط تیم ایزودان تهیه شده است
انتشار مطلب با ذکر نام ایزودان و آدرس سایت www.isostore.ir بلامانع است.

 

دیدگاهتان را بنویسید