روش های اجرایی ایزو

روش های اجرایی ایزو

روش های اجرایی ایزو در هر سازمانی گردش اطلاعاتی فرآیندها / فعالیت‌های مورد نظر را تشریح می‌نماید

روش های اجرایی ایزو

در استانداردهای مدیریتی ویرایش جدید عموما به به روش اجرایی مدون اشاره نشده است اما سازمان‌ها برای مستندسازی گردش فرآیندها یا فعالیت‌های خود روش های اجرایی را تدوین می‌نمایند.

در استاندارد ایزو ۹۰۰۱ ، تدوین روش اجرایی الزام نیست اما سازمان‌ها بنا به نیاز خود روش اجرایی را برای فرآیندهایی مدون می‌نمایند.

ساختار روش اجرایی‌ ها مطابق استاندارد ایزو ۱۰۰۱۳ (می‌تواند شامل: هدف، دامنه کاربرد، تعاریف، مراجع،شرح روش و پیوست‌ها )تعریف شود در قسمت شرح روش می‌توان گردش اطلاعاتی را به صورت نوشتاری یا بر اساس فلوچارت تشریح نماید.

مزایای تدوین روش اجرایی

  • استانداردسازی روال‌های انجام کار
  • ثبت دانش و به اشتراک‌گذاری دانش

برخی از روش های اجرایی ایزو

روش های اجرایی ISO 9001:2015 که می‌توانند سازمان آن را تدوین نمایند

این مطلب توسط سایت ایزودان تهیه شده است
انتشار این مطلب با ذکر نام ایزودان و آدرس سایت www.kharazian.ir بلامانع است.

دیدگاهتان را بنویسید