دانلود استانداردهای ایزو

استانداردهای مدیریتی محبوب در زیر لیست شده است با کلیک بر روی تصویر یا عنوان استاندارد مورد نظر فایل استاندارد ایزو را دانلود نمائید.

ISO 9001 file

استاندارد ISO 9001:2015

الزامات سیستم مدیریت کیفیت

ISO 9000 file

استاندارد ISO 9000:2015

مبانی و واژگان سیستم‌های مدیریت

ISO 10002

استاندارد ISO 10002:2018

راهنمای سیستم مدیریت رسیدگی به شکایت مشتری

ایزو 10004

استاندارد ISO 10004:2018

راهنمای رضایتمندی مشتری