تدوین HSE Plan

نوشتن HSE Plan

تدوین سند HSE Plan و ارایه آن به کارفرما، به کارفرما اطمینان خاطر می‌دهد که مخاطرات ایمنی و بهداشت شغلی فعالیت‌ها تحت کنترل خواهد بود.

سند HSE Plan برای قراردادهای پیمانکاری نظیر فعالیت‌های عمرانی، فضای سبز یا حتی ارایه‌کننده غذا کاربرد دارد.

تدوین HSE Plan

سند HSE Plan می‌تواند شامل اجزا زیر باشد:

 • هدف
 • واژگان مرتبط با سند HSE Plan
 • خط‌مشی HSE
 • اهداف و برنامه‌های HSE
 • مسئولیت‌های افراد کلیدی
 • چارت سازمانی سازمان
 • شناسایی و ارزیابی ریسک
 • الزامات قانونی و مقرراتی محصولات و خدمات
 • شناسایی مخاطرات و ارزیابی ریسک
 • چک لیست‌های پایش ادواری
 • کنترل عملیات شامل :
  • تجهیزات کارگاه
  • علائم ایمنی
  • تجهیزات حفاظت فردی
  • سناریوهای واکنش در شرایط اضطراری
  • اخذ تائیدیه‌های بازرسی ماشین‌آلات و تجهیزات
  • معاینات ادواری کارکنان
  • سیستم مجوز کار Permit to Work
  • دستورالعمل‌های ایمنی و بهداشت شغلی مرتبط با فعالیت‌ها
 • تعهدنامه

مطلب تدوین سند HSE Plan توسط سایت ایزودان تهیه شده است.
انتشار مطلب با ذکر نام ایزودان و آدرس سایت www.isostore.ir بلامانع است.

دیدگاهتان را بنویسید