تدوین چک لیست ممیزی ایزو

تدوین چک لیست ممیزی ایزو

تدوین چک لیست ممیزی ایزو متناسب با سازمان نیاز به رعایت اصولی دارد که در این مطلب نحوه نگارش چک‌لیست ممیزی ایزو بر اساس تجارت ما تشریح شده است.

چک لیست ممیزی ایزو

چک‌لیست ممیزی  چیست ؟

سوالاتی که از روی الزامات ایزو مورد نظر قبل از ممیزی تهیه شده و به عنوان خطوط راهنمایی برای اجرای فرآیند ممیزی توسط تیم ممیزی به‌کار گرفته می‌شود.
بخشی از فرآیند ممیزی مطابق بند ۶-۳-۴ استاندارد ISO 19011 ، آمادگی مستندات برای ممیزی است و یکی از اسناد مهم قبل از اجرای ممیزی، چک لیست ممیزی ایزو است .

این چک لیست محدود به سوالات طراحی شده قبل از ممیزی نیست و در طی ممیزی این سوالات متناسب با فعالیت‌ها و الزامات می‌تواند توسط ممیز تغییر یابد.

به کارگیری چک لیست‌های آماده برای ممیزی ایزو خیلی خوب است اما باید توجه داشته باشید که این چک لیست باید قبل از ممیزی متناسب با فرآیندها، مستندات ، کارکنان آن سازمان بازنگری شود.

مزایای چک لیست

  • اطلاعاتی برای راهنمای حافظه ممیزین
  • اطمینان از اجرای سیستماتیک ممیزی بر اساس الزامات مورد نظر
  • اطمینان از پیگیری طرحریزی دامنه سیستم مدیریت
  • محلی برای ثبت شواهد ممیزین و مراجعه به آن

منابع مورد نیاز جهت تدوین چک لیست

الزامات استاندارد مورد نظر

معیار ممیزی ایزو در سازمان الزامات استاندارد مورد نظر است که این الزامات باید در فرآیند تهیه چک لیست ممیزی مورد توجه قرار گیرد. مثلا ممکن است یک سازمان بر اساس الزامات ایزو ۹۰۰۱ ممیزی نماید یا در سازمانی دیگر بر اساس الزامات دو استاندارد ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱ ممیزی را برنامه‌ریزی و اجرا نماید.

نیازها و انتظاارت ذی‌نفعان سازمان

در تدوین چک لیست ایزو باید ابتدا ذی‌نفعان سازمان شناسایی شده و الزامات و مقررات آن ها در تهیه چک لیست مد نظر قرار گیرد به عنوان مثال
در صورتی که الزامات و مقرراتی برای محصول و خدمات وجود دارد باید در سوالات مرتبط با فرایند کنترل کیفیت به این موضوعات توجه شود.

مستندات مرتبط با فرآیندهای سازمان

به منظور درک بهتر سیستم مدیریتی باید نقشه فرآیندها توسط ممیزین مطالعه شده و در زمان تهیه چک لیست ایزو برای هر فرآیند جزییات هر یک از فرایندها(شامل مستندات، فرم‌ها، شاخص‌ها و …) نیز مورد بررسی قرار گیرد .

چک لیست ممیزی‌های قبلی

چک لیست‌های ممیزی قبلی می‌تواند منابع خوبی برای تدوین چک لیست قبل از اجرای ممیزی باشد.

نتایج ممیزی‌های قبلی

گزارش آخرین ممیزی‌های داخلی یا خارجی می‌تواند مورد توجه قرار گیرد در صورتی که در ممیزی قبلی در فرآیندی عدم انطباقی ثبت شده است می‌تواند در چک لیست این موضوع مورد توجه ویژه قرار گیرد.

دانلود چک لیست ممیزی

 

چک لیست ممیزی ایزو ۹۰۰۱ را دانلود کنید

چک لیست ممیزی ایزو ۴۵۰۰۱ را دانلود کنید

چک لیست ممیزی ایزو ۴۵۰۰۱ را دانلود کنید

این مطلب توسط متخصصین سایت ایزودان تهیه شده است
انتشار مطلب با ذکر نام سایت و آدرس سایت www.isostore.ir بلامانع است.

دیدگاهتان را بنویسید