تدوین خط مشی

تدوین خط مشی

تدوین خط مشی توسط مدیریت ارشد در استانداردهای مدیریتی الزام است.

تدوین خط مشی

خط مشی در استانداردهای مدیریتی

در تمامی الزامات سیستم های مدیریتی نظیر ایزو 9001 ، ایزو 14001 ، ایزو 45001 تدوین خط مشی الزام است.

می‌خواهم نمونه خط مشی را خریداری کنم

چگونه خط مشی تدوین کنیم

  • معرفی محصولات و خدمات

ماموریت سازمان به صورت مختصر د ابتدای خط مشی لحاظ می‌گردد.

  • الزامات مرتبط با محصولات و خدمات

در صورتی که محصولات و خدمات دارای الزامات خاصی باشد مثلا نشان استاندارد شماره استاندارد در قسمت ابتدایی روش اجرایی اشاره می‌شود.

  • رضایتمندی مشتری

توجه به نیازها و انتظارات ذی‌نفعان و جلب رضایتمندی آنان ضروری است.

  • مفاد خط مشی

سیاست‌های سازمان که در راستای مقاصد و استراتژی‌های سازمان در این قسمت مشخص می‌گردد. نظیر افزایش کمی و کیفی محصولات ، صادرات محصولات به بازارهای خارجی و….

  • تعهد به خط مشی

مدیریت تعهد خود را به خط مشی در انتهای خط مشی مشخص می‌نماید مثلا اینجانب متعهد می‌شوم مفاد این خط مشی را سرلوحه فعالیت خویس قرار دهم و سپس امضاء می‌نماید.

  • بازنگری

خط مشی تدوین شده در دوره‌های زمانی مشخص بازنگری می‌گردد

 

دیدگاهتان را بنویسید