تدوین اهداف

تدوین اهداف

تدوین اهداف سازمان در تمامی الزامات سیستم‌های مدیریتی به عنوان بندی مجزا الزام است .

تدوین اهداف

نگارش اهداف الزامات زیر باید مد نظر قرار گیرد:

۱)اهداف در سطوح  و بخش‌های مختلف سازمان باشد

 • اهداف مرتبط با فرآیندها یا بخش‌های مختلف سازمان در نظر گرفته شود به عنوان مثال ممکن است برای افزایش فضای انبار از ۱۰۰ متر مربع به ۲۰۰ مترمربع اهداف انبار در نظر گرفته شود.
 • اهداف فرآیندها می‌تواند از طریق شاخص‌های فرآیندها مشخص گردد به عنوان مثال شاخص درصد ضایعات در فرآیند تولید که کاهش ضایعات از ۵ درصد به ۲ درصد

۲)اهداف قابل اندازه‌گیری باشد

یه منظور درک بهتر این موضوع چندین مثال در زیر ارایه شده است:

 • افزایش رضایتمندی مشتری محصول A از ۸۰ % به ۸۵%
 • کاهش نرخ برگشتی‌های محصول B از ۳% به ۱%
 • افزایش سرانه آموزش کارکنان از ۴ نفرساعت به ۱۰ نفر ساعت

۳)اهداف الزامات قابل کاربرد را در بر گیرد

الزامات مشتری و الزامات قانونی و مقرراتی در این موضوع مد نظر قرار گیرد زمان و میزان تحویل محصول به مشتری از الزامات مرتبط با مشتری می‌تواند باشد به عنوان مثال:

 • کاهش درصد تاخیر به موقع محصولات از ۱۰ به ۲ درصد
 • ارتقاء رتبه هتل از درجه ۳ به درجه ۴

۴)سازگاری با خط مشی

 • خط مشی سیاست‌های کلی سازمان را توسط مدیریت ارشد مشخص می‌نماید خط مشی می‌تواند در حوزه کیفیت، ایمنی، محیط زیست، منابع انسانی و … باشد
 • اهداف باید در راستای خط مشی باشد

مثلا در خط مشی به توسعه زیر ساخت اشاره شده است اهداف مرتبط با آن می‌تواند افزایش فضای تولید از  ۱۰۰ به ۲۰ مترمربع یا افزایش خطوط تولید از ۳ خط به ۶ خط ، افزایش ظرفیت تولید از ۱۰۰۰ تن به ۲۰۰۰ تن

۵) به روز‌آوری اهداف

اهداف باید در زمان‌های مشخص پایش شده و در صورت نیاز به روزآوری گردد.

۶) برنامه اهداف

هر یک از اهداف را به صورت یک روزه نگاه کنیم برای هر یک از آن‌ها باید برنامه‌زمان‌بندی داشته باشیم در این برنامه موارد زیر باید مد نظر قرار گیرد:

 • فعالیت‌های مورد نیاز برای دستیابی به اهداف
 • مسئولیت‌ها
 • منابع مورد نیاز
 • زمان پیش‌بینی شده

می‌خواهم نمونه اهداف را خریداری کنم

این مطلب توسط مهندس پیام خرازیان تهیه شده است.

انتظار مطلب با ذکر نام نویسنده و آدرس سایت www.isostore.ir بلامانع است.

دیدگاهتان را بنویسید