بازنگری مدیریت

بازنگری مدیریت

بازنگری مدیریت یک اصطلاح کاربردی و یکی از الزامات کلیدی در تمامی استانداردهای مدیریتی است

بازنگری مدیریت

تعاریف

  • بازنگری

مطابق با الزامات استاندارد ایزو ۹۰۰۰، تعیین مناسب بودن، کفایت یا اثربخشی یک مورد برای دستیابی به اهداف تعیین شده است

  • بازنگری مدیریت

حصول اطمینان از کفایت، اثربخشی سیستم مدیریتی توسط مدیریت ارشد در دوره‌های زمانی از طریق بازنگری مدیریت انجام می‌شود.

الزامات استانداردهای مدیریتی

بند ۹-۳ در استانداردهای مدیریتی ویرایش جدید از جمله:

  • ایزو ۹۰۰۱
  • ایزو ۴۵۰۰۱
  • ایزو ۱۴۰۰۱
  • و…

بند ۵-۶ در استاندارد ایزو ۱۳۴۸۵

اجرا

با توجه به اینکه ورودی‌های مختلفی مطابق با الزامات استاندارد باید مورد بازنگری قرار گیرد عموما بازنگری این ورودی‌ها به دو صورت صورت می‌گیرد.

  • الف)برگزاری جلسه متمرکز

تمامی ورودی‌های توسط مسئولین فرآیند یا واحد تضمین‌ کیفیت جمع‌آوری شده و سپس در زمان‌های برنامه‌ریزشده(شش‌ماهه یا سالیانه) جلسه‌ای با حضور مدیران ارشد مورد بازنگری قرار گرفته و تصمیمات لازم اتخاذ می‌شود.

  • ب)برگزاری جلسات تخصصی متناسب با هر ورودی

هر یک از ورودی‌ها یا ورودی‌های مرتبط در جلسات تخصصی بازنگری شده و سپس تصمیمات لازم اتخاذ می‌شود.
این روش از اثربخشی بیشتری نسبت به روش الف برخوردار است در این روش در چندین جلسه مجزا هر یک از موضوعات بازنگری شده و گزارش ان به اطلاع مدیریت ارشد رسانده می‌شود. به عنوان مثال جلسات بهبود کیفیت، جلسات CRM ، جلسات منابع انسانی و …..

می‌خواهم روش اجرایی بازنگری مدیریت را دانلود کنم

مستندات

تدوین روش اجرایی در برخی از استانداردهای مدیریتی نظیر ایزو ۱۳۴۸۵ الزام است و تصمیمات اتخاذ شده در فرم صورتجلسه ثبت و نگهداری می‌شود.

مدیران ارشد تنها از طریق این بازنگری می‌تواند از موانع اجرای موثر سیستم مدیریتی مطلع شده و تصمیمات لازم جهت بهبود سیستم مدیریتی را اتخاذ نماید.

می‌خواهم نمونه بازنگری مدیریت را دانلود کنم

این مطلب توسط تیم متخصصین سایت گردآوری‌شده است
انتشار مطلب با ذکر نام سایت و آدرس سایت www.isostore.ir بلامانع است.

دیدگاهتان را بنویسید