اظهارنامه تعالی سازمانی

اظهارنامه تعالی سازمانی

اظهارنامه تعالی گزارشی مکتوب و رسمی از تصویر عملکرد سازمان بر اساس منطق رادار است که هر یک از سازمان‌ها جهت حضور در فرآیند ارزیابی جایزه تعالی سازمانی آن را تهیه و ارایه می‌نمایند.اکثر اظهارنامه‌های تعالی تهیه شده توسط سازمان‌های ایرانی تصویر غیرواقعی از سازمان ارایه می‌نماید یعنی سازمان‌ها تلاش می‌کنند عملکرد خود را خیلی بهتر از وضعیت موجود نشان دهند. البته این بزرگنمایی در سایت ویزیت توسط ارزیابان مشخص خواهد شد.

اظهارنامه تعالی سازمانی

کاربرد اظهارنامه EFQM

 • ایجاد یک چارچوب مناسب برای ارزیابی
 • ایجاد تصویر واقعی از سازمان به ارزیابان قبل از حضور در سازمان
 • اطلاعات پایه‌ برای بازدید از محل
 • منبع اطلاعاتی از تجارب موفق سازمان

ساختار اظهارنامه

اظهارنامه تعالی تقدیرنامه و تندیس

ساختار اظهارنامه EFQM متناسب با سطوح تعالی سازمانی متفاوت است و اظهارنامه در سطوح تعالی تقدیرنامه و تندیس،گزارشی از وضعیت توانمندسازها و نتایج ۴ ساله سازمان است و از بخش‌های زیر تشکیل شده است.

 • معرفی شرکت
 • معرفی ذی‌نفعان
 • تشریح فرآیند خودارزیابی تعالی
 • ماموریت، چشم‌انداز و استراتژی‌های سازمان
 • توانمندسازها
  این بخش رویکردهای اتخاذ شده توسط سازمان به منظوردستیابی به معیارهای مدل تعالی سازمانی ارائه می کند.
 • نتایج
  این بخش نگاهی کلی به نتایج ۴ ساله کسب شده توسط سازمان براساس معیارهای مدل تعالی سازمانی دارد

اظهارنامه سطح اهتمام

گزارشی ۱۵ صفحه‌ای با ساختار زیر توسط سازمان مشخص می‌شود.

 • معرفی شرکت
 • تشریح فرآیند خودارزیابی
 • لیست پروژه‌های بهبود
 • تشریح ۳ پروژه بهبود بر اساس منطق رادار

این مطلب توسط ایزودان تهیه شده است.
انتشار مطلب با ذکر نام ایزودان و آدرس سایت www.isostore.ir بلامانع است.

دیدگاهتان را بنویسید