ارزیابی تامین کننده

ارزیابی تامین کننده

ارزیابی تامین کننده یکی از الزامات اساسی در تمامی استانداردهای مدیریتی است که سازمان باید سوابق این ارزیابی‌ها را ثبت و نگهداری نماید.

ارزیابی تامین کننده

الزامات استانداردهای مدیریتی

استاندارد ایزو ۹۰۰۱

 • در بند ۸-۴ کنترل محصولات و خدمات و فرآیندهای ارائه‌دهنده خارجی

تعیین معیارهایی برای ارزیابه اولیه، عملکرد و ارزیابی مجدد تامین کننده مورد توجه قرار گرفته است.

در استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱

 • بند ۸-۱ کنترل عملیات
 • تبادل اطلاعات محیط زیستی با پیمانکاران مورد توجه قرار گرفته است.

در استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱

 • بند ۸-۱-۴ خرید
  معیارهای ایمنی و بهداشت برای انتخاب پیمانکاران مورد توجه قرار گرفته است.

استاندارد ایزو ۱۳۴۸۵

 • بند ۷-۴ خرید
 • سازمان باید معیارهایی را برای ارزیابی و انتخاب تامین‌کنندگان مستقر نماید.

روش اجرایی ارزیابی تامین کننده را دانلود کنید

تعیین گروه تامین‌کننده

برای ارزیابی تامین‌کنندگان، ابتدا باید گروه‌های تامین‌کننده سازمان شناسایی شود.

گروه تامین کننده می‌تواند شامل :

 • تامین‌کننده خدماتی شامل آموزشی، آزمایشگاه، باربری، تعمیراتی و …
 • تامین‌کننده فروشنده
 • تامین‌کننده سازنده شامل تولید کنندگان مواداولیه یا قطعات نیمه‌ساخته

معیارهای ارزیابی اولیه تامین‌کننده

و سپس برای هر یک از گروه‌ها معیارهای ارزیابی اولیه، عملکرد و ارزیابی مجدد مشخص شود پس فرم ارزیابی اولیه تامین‌کننده، ارزیابی عملکرد و ارزیابی مجدد تامین‌کننده باید در فرآیند خرید یا ارزیابی تامین‌کننده در نظر گرفته شود.
هر یک از گروه‌های تامین‌کننده می‌تواند بر اساس شاخص‌های متفاوتی مورد پایش و اندازه‌گیری قرار گیرد.
برخی از معیارهای ارزیابی اولیه تامین کننده می‌تواند شامل :

 • شرایط پرداخت ( نقدی، چک مدت‌دار)
 •  قیمت( ارزان، متوسط، گران)
 •  در دسترس بودن(در محدوده مسافت نزدیک،
 • سابقه کار( مدت سابقه کار )

معیارهای ارزیابی عملکرد

برخی از معیارهای ارزیابی عملکرد تامین‌کننده می‌تواند شامل:

 • کیفیت
 • زمان تحویل

این معیارها در هر بار خرید توسط ارزیاب بررسی می‌شود.

معیارهای ارزیابی مجدد

تامین‌کننده به صورت دوره‌ای بر اساس معیارهای انتخاب شده نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

این معیارها می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

 • کیفیت
 • زمان تحویل
 • شرایط پرداخت

در سازمان‌هایی که سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و محیط زیست استقرار یافته است علاوه بر معیارهای فوق، موضوعات ایمنی و بهداشت شغلی و محیط زیست نیز مد نظر قرار می‌گیرد.

این مطلب توسط سایت ایزودان تهیه شده است.
انتشار مطلب با ذکر نام پیام خرازیان و آدرس سایت www.kharazian.ir بلامانع است.

دیدگاهتان را بنویسید