مستندات سیستم مدیریت یکپارچه

مستندات IMS

مستندات سیستم مدیریت یکپارچه IMS در طرحریزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و محیط زیست در هر سازمان چیست و سازمان‌ها برای پیاده‌سازی IMSچه مستندات را باید داشته باشند

مستندات سیستم مدیریت یکپارچه

IMS چیست

ادغام و یکپارچه‌سازی سه سیستم مدیریتی ایزو ۹۰۰۱، ایزو ۴۵۰۰۱، ایزو ۱۴۰۰۱ اصطلاحا به سیستم مدیریت یکپارچه IMS مصطلح است. البته هر یک از استانداردهای مدیریتی در کنار هم را نیز می‌توان تحت عنوان IMS – Integrated Management System نامید.

مستندات IMS

مستندات موردنیاز هر سازمان بستگی به‌اندازه سازمان، پیچیدگی فرآیندها، الزامات مقرراتی ،الزامات مشتریان و صلاحیت کارکنان در فرآیندهای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و محیط زیست دارد.

لیست مستندات IMS

 • استراتژی‌های سازمان
 • اهداف سیستم
 • خط‌مشی
 • شناسایی نیازها و انتظارات ذی‌نفعان
 • دامنه کاربرد سیستم مدیریت یکپارچه ( یا نظامنامه IMS در صورت نیاز)
 • طرحریزی مشاوره و مشارکت کارکنان
 • مدیریت ارتباطات درون و برون سازمانی
 • مستندات ارزیابی اقدامات آموزش
 • شرح وظایف مرتبط با سیستم‌های مدیریتی
 • متدولوژی و معیار برای ارزیابی ریسک‌های ایمنی و بهداشت شغلی
 • متدولوژِی و معیار برای ارزیابی جنبه‌های محیط زیست
 • شناسایی ریسک‌ها و فرصت‌ها
 • ارزیابی جنبه‌های چرخه عمر محصول
 • کنترل اطلاعات مستند
 • شناسایی و به‌روز‌آوری الزامات قانونی
 • ارزیابی و انطباق
 • کنترل عملیات شامل :
  اطلاعات خرید تجهیزات حفاظت فردی و سایر کالاهای مرتبط با مسائل ایمنی و بهداشت شغلی و محیط زیست
  چک لیست پایش ادواری سیستم
  نگهداری، کالیبراسیون یا تصدیق تجهیزات پایش و اندازه‌گیری
  علائم ایمنی
  مجوز شروع به کار
  دستورالعمل‌های ایمنی و بهداشت شغلی و محیط زیست
 • معیارهای انتخاب، ارزیابی و ارزیابی عملکرد پیمانکاران
 • مدیریت تغییر
 • شاخص‌های ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت IMS
 • آمادگی واکنش در شرایط اضطراری
 • ممیزی داخلی
 • بازنگری مدیریت
 • رویدادها و اقدام اصلاحی

مستندات پیشنهادی بالا تنها برخی از مستنداتی که در استقرار سیستم مدیریت یکپارچه IMS هر سازمان می‌توان به‌کار گرفت.

این مطلب توسط پیام خرازیان تهیه شده است
انتشار مطلب با ذکر نام پیام خرازیان و آدرس سایت www.isostore.ir بلامانع است.

دیدگاهتان را بنویسید