تدوین آیین نامه اداری

تدوین آیین نامه اداری

تدوین آیین نامه اداری به ایجاد نظم و انضباط کاری در روال‌های اداری در هر سازمان کمک می‌نماید در ادامه سرفصل‌های مورد نیاز جهت نگارش آیین‌ نامه اداری آمده است.

تدوین آیین نامه اداری

حداقل سرفصل‌های  مورد نیاز جهت نگارش آیین نامه اداری چیست و چگونه یک آیین نامه اداری مناسب با مقاصد سازمان تدوین نمائیم.

پوشش کارکنان

پوشش کارکنان اداری و عملیاتی از نظر لباس‌کار، کفش کار از نظر رنگ بندی و نوع آن در این بخش مشخص می‌گردد مثلا تکنسین تعمیراتی از لباس سر‌هم با زنگ سرمه‌ای  استفاده نماید.

ساعات کاری

ساعت شروع و خاتمه کار و تقویم کاری شرکت ( شامل تعطیلات و روز‌های کاری) مشخص می‌گردد.

معاینات کارکنان

نحوه انجام معاینات بدو استخدام و معاینات ادواری در تمامی سطوح کارکنان در آن لحاظ شده است.

مرخصی

قوانین مرخصی ساعتی و روزانه تعریف می‌گردد.

ماموریت

قوانین ماموریت روزانه و ساعتی داخل کشور و ماموریت خارج کشور و مبلغ پرداختی تعریف می‌گردد.

اضافه‌کاری

ساعت اضافه‌کاری، نحوه درخواست اضافه‌کاری، نحوه محاسبه مبلغ اضافه‌کای، سقف اضافه‌کاری در این آیین‌نامه مشخص می‌گردد.

مساعده

نحوه تخصیص مساعده به کارکنان، زمان درخواست و مبلغ آن تعیین می‌گردد.

وام

نحوه تخصیص وام به کارکنان و نحوه بازپرداخت آن در این ایین‌نامه مشخص می‌گردد.

ایمنی

موضوعات آموزش‌ها و تجهیزات حفاظت فردی متناسب با هر شغل در این سند لحاظ می‌شود.

تسویه حساب / ترک کار

گردش اطلاعاتی تسویه حساب در موضوعات زیر مشخص می‌گردد:

  • تسویه حساب در زمان خروج کارکنان
  • تسویه حساب سالیانه
  • تسویه حساب پایان قرارداد

می‌خواهم فرم‌های اداری را دانلود کنم

این مطلب توسط مهندس پیام خرازیان تهیه شده است

انتشار مطلب با ذک نام پیام خرازیان و آدرس سایت www.isostore.ir بلامانع است.

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید